Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

HĐND tỉnh Yên Bái đổi mới phương thức giám sát

13/05/2022 04:16:53 Xem cỡ chữ Google
Xác định thực hiện tốt chức năng giám sát (GS) là góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, HĐND tỉnh đã thực hiện đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, kế hoạch, phương thức GS, tập trung vào những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm cử tri quan tâm.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với cử tri thôn Úc, xã Tân Lập, huyện Lục Yên

Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức GS 3 chuyên đề theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 5/2022, Thường trực HĐND tỉnh đã thành lập 2 đoàn tổ chức GS chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022 tại huyện Lục Yên và huyện Mù Cang Chải về "việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã”.

Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lục Yên cho biết: "Thông qua các hoạt động GS, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh đã giúp cho cơ sở có điều kiện để phán ánh, đề xuất, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và nghị quyết của HĐND tỉnh”.

Các ban của HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch GS, nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị các nội dung chuyên đề theo chương trình GS đã đề ra. Theo đó, Ban Pháp chế chủ trì tham mưu GS chuyên đề của HĐND tỉnh về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Ban Kinh tế - Ngân sách GS kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2019 - 2021…

Đồng chí Hoàng Viễn - Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh cho biết: "Nội dung GS trọng tâm, trọng điểm tập trung vào GS việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, không chồng chéo, trùng lắp với hoạt động GS, kiểm tra, thanh tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh”.

Cùng đó, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh tổ chức GS, khảo sát thường xuyên về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 67 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 62 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022; việc tổ chức thực hiện các nghị quyết do HĐND tỉnh thông qua; công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19...

Qua SG, đã chỉ rõ những tồn tại; từ đó, kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn các giải pháp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện các chính sách của trung ương và của tỉnh. Sau GS, tiếp tục theo dõi và đôn đốc UBND tỉnh, các ngành giải quyết kịp thời các kiến nghị sau GS nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: "Hoạt động GS, khảo sát được quan tâm, chú trọng, tiếp tục đổi mới về hình thức, phương pháp, nội dung GS, tập trung giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành. Đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động GS tại cơ sở, yêu cầu các địa phương gửi báo cáo, tài liệu để các thành viên đoàn GS nghiên cứu trước và dành nhiều thời gian đi GS tại thực địa trước khi tiến hành GS tại các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền; do đó, chất lượng, hiệu quả GS được nâng lên”.

Thực hiện đổi mới về cách thức thực hiện hoạt động GS theo hướng tăng cường GS tại cơ sở, trao đổi trực tiếp với các đối tượng thụ hưởng chính sách để có thêm nhiều thông tin thực tế nhằm đánh giá một cách khách quan; yêu cầu các cơ quan đơn vị cung cấp các tài liệu có liên quan nhất là các văn bản triển khai thực hiện, hồ sơ, chứng từ để nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá chính xác, khách quan, kịp thời việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh, kiến nghị nhiều giải pháp quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, giúp HĐND tỉnh kịp thời ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các nghị quyết của HĐND tỉnh, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh ủy phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò, vị thế và tạo được niềm tin của nhân dân đối với cơ quan dân cử.

Theo Báo Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h