Sign In

 

  VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

I

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG 

1

Đỗ Phi Hải

Chánh Văn Phòng 

2

Nguyễn Hồng Thoan

Phó Chánh Văn Phòng

3 Lê Anh Dũng Phó Chánh Văn Phòng

II

PHÒNG CÔNG TÁC QUỐC HỘI

1

Hoàng Thị Sâm

Trưởng phòng

2

Hoàng Thái Bình

Phó Trưởng phòng

III

PHÒNG CÔNG TÁC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

1

Hoàng Thùy Ninh Trưởng phòng

2

Cao Thị Phương Mai

Phó Trưởng phòng
      3  Nguyễn Việt Hưng
  Phó Trưởng phòng

IV

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC – QUẢN TRỊ

1

Dương Thị Lệ Thanh

Phó Trưởng phòng

2

Nguyễn Thị Thủy

Phó Trưởng phòng

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h