VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

I

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG 

1

Nguyễn Quốc Luận

Chánh Văn Phòng 

2

Phạm Sỹ Quý

Phó Chánh Văn Phòng

 

 

Phó Chánh Văn Phòng

II

PHÒNG TỔNG HỢP

1

Nguyễn Hồng Thoan

Trưởng phòng

2

Hà Nam Tiến

Phó trưởng phòng 

3

Lã Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng

4

Hoàng Thùy Ninh

Phó Trưởng phòng 

V

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC – QUẢN TRỊ

1

Trần Thị Kim Chung

Trưởng phòng

2

Lương Thị Vân Anh

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Thị Hoa

Phó Trưởng phòng

4

Dương Thị Lệ Thanh

Phó Trưởng phòng

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h