Sign In

Văn phòng HĐND >> Chính trị

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

05/02/2024 03:53:00 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Chiều 5/2, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2023, với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện hoàn thành toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra, tạo nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong việc nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

 

Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ và đảng viên thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối và chương trình công tác của Đảng bộ. Trong năm 2023, 04/04 chi bộ thuộc Đảng ủy đã tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng trên nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”; 100% cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc Đảng bộ đã tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn Văn phòng tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tập trung đổi mới trong công tác tham mưu, giúp việc hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó đã tham mưu chương trình, nội dung, chuẩn bị các điều kiện giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công 04 kỳ họp HĐND tỉnh, thông qua 92 nghị quyết quan trọng; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn đến 100% HĐND cấp huyện; giúp HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu tại kỳ họp cuối năm 2023 bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Xây dựng chương trình, kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức hoàn thành 06 nội dung giám sát chuyên đề; 05 nội dung khảo sát bổ sung; 25 nội dung giám sát, khảo sát thường xuyên theo yêu cầu của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh. Tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức 07 hội nghị lấy ý kiến tham gia vào một số dự án Luật và tham dự 05 kỳ họp của Quốc hội; tổ chức triển khai, hoàn thành 03 chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 02 chuyên đề khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Tham mưu tổ chức 02 phiên giải trình về: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Trung học phổ thông và hướng nghiệp - dạy nghề và “một số vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội” được dư luận cử tri, nhân dân các địa phương trong tỉnh quan tâm”. Xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh bảo đảm theo quy định. Tích cực, chủ động giúp Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức triển khai 15 nhiệm vụ thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái...

Cùng với đó, hoạt động của công đoàn Văn phòng có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực hiệu quả, đã tạo không khí thi đua sôi nổi hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Kết thúc năm 2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được đánh giá hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong thực hiện Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy; tập thể Văn phòng được đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua 2023; tập thể Công đoàn cơ quan được Công đoàn viên chức tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2024, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, giúp việc; nâng cao chất lượng công tác phục vụ; đảm bảo cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng; thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, quy chế dân chủ ở cơ sở; các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, động viên khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc; quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, đề cao trách nhiệm, phát huy sáng tạo của công chức và người lao động; chăm lo chế độ, chính sách cho công chức và người lao động trong cơ quan Văn phòng.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí đề nghị trong năm 2024, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tính chủ động, sáng tạo đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; chủ động tham mưu, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cho HĐND, các ban HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh; nâng cao công tác phục vụ, đảm bảo các hoạt động giám sát, khảo sát; thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục quan tâm đến các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, người lao động; tiếp tục quan tâm bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng chuyên môn của từng cán bộ công chức, người lao động của Văn phòng.

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h