Sign In

Văn phòng HĐND >> Chính trị

Văn phòng Tỉnh ủy - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND - Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác phối hợp năm 2023

17/02/2023 09:37:08 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Chiều 16/02, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2022, công tác phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp giữa 03 Văn phòng đã được triển khai chủ động, tích cực, hiệu quả. Các Văn phòng đã chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin, xây dựng, phục vụ tổ chức hiệu quả các nội dung, hoạt động theo kế hoạch và chương trình công tác đề ra và kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo toàn diện, xử lý kịp thời, chất lượng, hiệu quả các mặt công tác.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Văn phòng đã chủ động phối hợp bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, chương trình công tác toàn khóa, các đề nghị của các sở, ban, ngành, địa phương để xây dựng các chương trình công tác tháng, chương trình công tác năm, kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, lịch tiếp công dân của các đồng chí lãnh đạo tỉnh..., cơ bản bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra, họp lý, không chồng chéo, bảo đảm phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trong năm qua, đã rà soát, tham mưu xây dựng chương trình và chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ tốt 05 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 16 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thường kỳ; 25 cuộc Họp Thường trực Tỉnh uỷ thường kỳ; 07 cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với các sở, ngành; 02 cuộc làm việc với Đảng bộ huyện Mù Cang Chải và Đảng bộ huyện Trạm Tấu; 12 phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh; 04 kỳ họp của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (02 kỳ họp chính thức, 02 kỳ họp bất thường); 05 chuyên đề giám sát, trong đó có 2 chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội, 02 chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 01 chuyên đề giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tại 09 điểm gồm 32 xã, phường, thị trấn của 09/09 huyện, thị, thành phố với sự tham dự của trên 2.000 cử tri; 06 kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh (02 kỳ họp chính thức, 04 kỳ họp chuyên đề); 37 hội nghị tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh với trên 4.000 lượt cử tri tham dự; tổng hợp trên 200 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp…

Cùng với đó, 03 Văn phòng đã phối hợp làm tốt công tác phục vụ đón tiếp các đoàn khách trong nưóc và nưóc ngoài đến làm việc tại tỉnh Yên Bái; tổ chức các đoàn công tác của tỉnh đi làm việc trong nưóc và nước ngoài.

Các Văn phòng thường xuyên trao đổi, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai Thông báo phân công nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo, các nhiệm vụ trọng tâm của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phối hợp tốt trong công tác cung cấp thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, chỉ đạo điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Nội dung thông tin phục vụ các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã bảo đảm yêu cầu trung thực, chính xác, đầy đủ và kịp thời, bảo mật…

Các đại biểu thảo luận trao đổi về kết quả công tác phối hợp giữa 3 Văn phòng

Trong năm 2023, 03 Văn phòng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả các nội dung phối hợp theo quy định số 20 ngày 25/22/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường phối hợp tham mưu xây dựng các nội dung cuộc họp, xây dựng và thực hiện chương trình công tác của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, phục vụ tổ chức các hội nghị lớn như: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, các kỳ họp Quốc hội; các phiên họp thường kỳ của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi quá trình chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và các phiên họp của ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động thẩm định các dự án, đề án, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Phối hợp thực hiện tốt trong việc phục vụ các chuyến công tác trong và ngoài tỉnh của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; phối hợp thực hiện đón tiếp và phục vụ các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với các Đoàn công tác của Trung ương và các hoạt động đối ngoại, đón tiếp các đoàn khách quốc tế.

Tiếp tục thực hiện phối hợp trong công tác thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và các thông tin liên quan khác, các văn bản của cấp trên, các kết luận, quyết định tại các cuộc họp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, để nắm bắt thông tin kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo, điều hành.

Phối hợp trong công tác theo dõi giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; thường xuyên thông tin việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh; chủ động nghiên cứu tham mưu xử lý theo chức năng, nhiệm vụ.

Tiếp tục phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc; tổ chức các hoạt động giao lưu của các Văn phòng.

Thường xuyên tổ chức giao ban, đánh giá kết quả phối hợp công tác, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn giải quyết những vướng mắc trong quá trình phối hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác Văn phòng.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h