THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bà Phạm Thị Thanh Trà

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

2

Ông Triệu Tiến Thịnh

Ủy Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

3

Bà Hoàng Thị Thanh Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

4

Ông Vũ Quỳnh Khánh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh

5

Ông Nguyễn Văn Tiến

Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh

6

Ông Đỗ Quang Minh

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách

7

Bà Triệu Thị Bình

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh

8

Ông Nguyễn Quốc Luận

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h