Sign In

HĐND thị xã Nghĩa Lộ thực hiện tốt công tác hoạt động phối hợp

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị xã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác. Quá trình thực hiện Quy chế đã được các bên triển khai thống nhất, đồng bộ và đạt kết quả tốt.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h