Sign In

Ban VH-XH HĐND tỉnh: Phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào thành công các kỳ họp Hội đồng nhân dân

HĐND - Kỳ họp Hội đồng nhân dân là hình thức hoạt động quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, là nơi quyết định những vấn đề cốt yếu, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chất lượng tổ chức kỳ họp phụ thuộc vào một chuỗi các quy trình, từ chuẩn bị nội dung, chương trình, công tác thẩm tra, điều hành kỳ họp... Mỗi một khâu được thực hiện tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân.

HĐND tỉnh thực hiện giám sát tại Lục Yên

HĐND - Ngày 21/1, Đoàn công tác của HĐND tỉnh Yên Bái do đồng chí Hoàng Viễn - Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Lục Yên về thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2021.

HĐND tỉnh tiếp 81 lượt công dân, giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri và công dân

HĐND - Năm 2021, HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm tổ chức tốt hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời phản ánh, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri, nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, cũng như sự tin tưởng của của tri và nhân dân.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Đỗ Phi Hải tặng quà Tết tại xã Cát Thịnh

HĐND - Ngày 19/1/2022, đồng chí Đỗ Phi Hải - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của Văn phòng đã đến dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn và trao 20 suất quà Tết cho các hộ gia đình người có công, thân nhân người có công có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo trên địa bàn xã.

HĐND huyện Mù Cang Chải: Chú trọng, tỉ mỉ trong công tác thẩm tra, đảm bảo tính khả thi các vấn đề trình tại Kỳ họp HĐND

HĐND - Thời gian qua, HĐND huyện Mù Cang Chải đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm tra giúp đại biểu HĐND thuận lợi trong việc thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân ở địa phương, góp phần đảm bảo cho Nghị quyết của HĐND khi ban hành phát huy được tính hiệu lực, hiệu quả và đi vào cuộc sống.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h