Sign In

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh: Tăng cường công tác thẩm tra, đảm bảo tính khả thi của các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp

HĐND - Trong thời gian qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức tốt hoạt động thẩm tra, qua đó góp phần khẳng định sự hợp hiến, hợp pháp và khả thi cũng như có ý kiến đối với một số nội dung cần điều chỉnh trong các báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, làm cơ sở để Đại biểu Hội đồng nhân dân có thêm thông tin và cơ sở để thảo luận, xem xét sự đánh giá khách quan và tính khả thi của các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và từ đó Hội đồng nhân dân đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp.

Tăng cường tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tạo cầu nối giúp đại biểu dân cử lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân

HĐND - Với nhiệm vụ được giao là cơ quan được Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh giao nhiệm vụ tham mưu xử lý đơn thư của công dân gửi đến HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiếp tục tăng cường tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tạo cầu nối giúp đại biểu dân cử lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h