Sign In

BÁO CÁO

 

SỐ BÁO CÁO

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

SỐ 224/BC-HĐND

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

        SỐ 224/BC-HĐND

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h