Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Khí thế mới - Quyết tâm cao - Thắng lợi mới

10/02/2024 07:03:41 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Năm 2023 đã khép lại. Chào năm mới 2024! HĐND tỉnh Yên Bái kỳ vọng về khí thế mới, quyết tâm cao sẽ mang lại những thắng lợi mới.

Nhìn lại năm 2023, HĐND tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các hoạt động theo kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ công tác bảo đảm chương trình, kế hoạch đề ra, chất lượng và hiệu quả ngày càng nâng cao, đúng theo các quy định của pháp luật.

Trong năm 2023, đã tổ chức thành công 04 kỳ họp HĐND tỉnh gồm: 02 kỳ họp chuyên đề; 02 kỳ họp thường lệ. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian kế hoạch, đúng quy định của pháp luật.

Công tác thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao; quá trình thẩm tra được thực hiện chặt chẽ, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; công tác tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới, các nghị quyết thông qua đúng thẩm quyền.

Trong năm, tại các kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 92 nghị quyết. Trong đó, có 24 nghị quyết quy phạm pháp luật, 02 nghị quyết chất vấn; 04 nghị quyết về công tác nhân sự; 56 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội và 06 nghị quyết khác. Các nghị quyết thông qua đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, chất lượng, có tính khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tế của tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2023), Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu đối với: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả, có 29/29 người có số phiếu “tín nhiệm” và “tín nhiệm cao” đạt trên 50%; không có người có số phiếu tín nhiệm thấp trên 50%.

Hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục có sự đổi mới theo hướng tổ chức giám sát chuyên đề lồng ghép với các nội dung giám sát thường xuyên, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Tổ chức khảo sát phục vụ xây dựng đề cương báo cáo giám sát để bảo đảm nội dung sát với tình hình thực tế.

Trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 02 phiên giải trình về: “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Trung học phổ thông và hướng nghiệp - dạy nghề”  và “Những vấn đề được cử tri quan tâm”. Các phiên giải trình được tổ chức bảo đảm nội dung, kế hoạch đề ra. Sau phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh ban hành kết luận, trong đó đánh giá rõ kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp thu và triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp liên quan trong thời gian tới.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, tiếp xúc cử tri thực hiện đúng quy định. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức 26 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 2.500 lượt cử tri tham dự, tổng số có trên 320 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Tỷ lệ đại biểu HĐND tham gia tiếp xúc cử tri đạt 97%. Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp 80 kiến nghị thuộc trách nhiệm, quyền hạn của cấp tỉnh, báo cáo kỳ họp HĐND và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri (tỷ lệ kiến nghị của cử tri được tiếp thu, xem xét, giải quyết đạt 100%).

Các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy trách nhiệm trong các hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là trong công tác giám sát, khảo sát; tích cực nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, tham gia ý kiến tại các kỳ họp.

Công tác triển khai, thực hiện các nội dung của Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm theo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Công tác chỉ đạo, điều hoà hoạt động giữa Thường trực HĐND với các Ban HĐND, các Tổ đại biểu được thực hiện chặt chẽ. Hoạt động phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan hữu quan được duy trì tốt và bảo đảm hiệu quả.

Khép lại năm 2023, không bằng lòng với những gì đã có, phát huy những thành quả đạt được, HĐND tỉnh Yên Bái tiếp tục nỗ lực không ngừng với quyết tâm cao nhất làm nên những thắng lợi mới trong năm mới 2024.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h