BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH  

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Đỗ Quang Minh

Trưởng Ban chuyên trách

2

Ông Hoàng Viễn

Phó Trưởng ban chuyên trách

3

Ông Nguyễn Chương Phát

Ủy viên

4

Ông Hoàng Hữu Độ

Ủy viên

5

Ông Nguyễn Minh Toàn

Ủy viên

6

Ông Trần Huy Tuấn

Ủy viên

7

Ông Phạm Quốc Sỹ

Ủy viên

 

 

BAN PHÁP CHẾ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Vũ Quỳnh Khánh

Trưởng Ban

2

Ông Nguyễn Đức Thành

Phó Trưởng ban chuyên trách

3

Ông Hà Thái Thọ

Phó Trưởng ban chuyên trách

4

Ông Hoàng Xuân Đán

Ủy viên

5

Ông Nguyễn Ngọc Lan

Ủy viên

 

   

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Văn Tiến

Trưởng ban chuyên trách

2

Bà Hoàng Thị Lan Hương

Phó Trưởng ban chuyên trách

3

Bà Đoàn Thị Thanh Tâm

Ủy viên

4

Ông Hà Văn Nam

Ủy viên

5

Ông Luyện Hữu Chung

Ủy viên

6

Ông Hoàng Mạnh Hà

Ủy viên

7

Bà Hoàng Thị Giang

Ủy viên

 

 

           BAN DÂN TỘC 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bà Triệu Thị Bình

Trưởng ban chuyên trách

2

Ông Vàng A Rùa

Phó Trưởng ban chuyên trách

3

Bà Hoàng Phương Thúy

Ủy viên

4

Ông Giàng A Tông

Ủy viên

5

Bà Triệu Thị Na

Ủy Viên

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h