Sign In

Văn phòng HĐND >> Chính trị

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Đỗ Phi Hải tặng quà Tết tại xã Cát Thịnh

19/01/2022 02:06:31 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Ngày 19/1/2022, đồng chí Đỗ Phi Hải - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của Văn phòng đã đến dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn và trao 20 suất quà Tết cho các hộ gia đình người có công, thân nhân người có công có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo trên địa bàn xã.

Đồng chí Đỗ Phi Hải - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao 20 suất quà Tết cho các hộ gia đình người có công, thân nhân người có công có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo trên địa bàn xã

Đồng chí Đỗ Phi Hải - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao đổi với lãnh đạo xã Cát Thịnh về nhiệm vụ năm 2022

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Phi Hải - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ xã Cát Thịnh, đóng góp tích cực vào những thành tích chung của huyện. Đồng thời thông tin nhanh về một số kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh Yên Bái trong năm 2021.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, đặc biệt là công tác phối hợp theo dõi, giúp đỡ xã Cát Thịnh theo sự phân công của Tỉnh ủy, đồng chí Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đề nghị Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ xã, tập trung chỉ đạo, giám sát việc lãnh đạo triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022; Quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; Tích cực thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, trồng trọt, trồng rừng, chăn nuôi; bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; Vận động nhân dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa; thôn, bản hạnh phúc; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng chí Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh bày tỏ sự tin tưởng với những thành tích đã đạt được, cùng với quyết tâm đổi mới của Đảng bộ xã Cát Thịnh trong những năm qua, trong năm 2022 Đảng bộ xã sẽ triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Phi Hải - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã trao 20 suất quà tết cho các hộ gia đình người có công, thân nhân người có công có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo trên địa bàn xã (ảnh trên).

Kết quả nội bật của Đảng bộ xã Cát Thịnh năm 2021:

Công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cát Thịnh lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025; các chủ trương, chỉ đạo của đảng bộ các cấp được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực; chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền được nâng lên. Kịp thời xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Thường xuyên quan tâm, coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng (Trong năm cử 18 quần chúng được bồi dưỡng đối tượng đảng, đã kết nạp được 17 đảng viên (trong đó có 04 thanh niên lên đường nhập ngũ).

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác thi đua - khen thưởng được thực hiện tốt. Lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể có nhiều đổi mới. Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã được tăng cường.

Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với Kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, quyết liệt, phát huy hiệu quả của các tổ tự quản, kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã.

 
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h