Sign In

Văn phòng HĐND >> Chính trị

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vinh dự được khen thưởng đạt thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021

13/01/2022 10:46:17 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tại Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 được tổ chức tối 12/01/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vinh dự được khen thưởng là đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 của tỉnh ở mức hoàn thành toàn diện và vượt mức các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh Yên Bái, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái. Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, dưới sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh. Thực hiện có hiệu quả mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung nâng cao chất lượng công tác văn phòng ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/Tu của Tỉnh ủy; Nghị quyết Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-VP ngày 31/12/2020 thực hiện, trong đó, đề ra 13 nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể hóa 56 nhiệm vụ chi tiết, đồng thời đã tổ chức thực hiện hiệu quả, sáng tạo 31 nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong năm 2021.

Đến hết năm 2021, Văn phòng đã thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra từ 131% đến 135% kế hoạch. Chủ động tham mưu, giúp việc đắc lực phục hoạt động của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đã tham mưu xây dựng 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và 08 sáng kiến kinh nghiệm nhằm đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2021, tại Hội nghị Báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã được khen thưởng là đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 của tỉnh ở mức hoàn thành toàn diện và vượt mức các nhiệm vụ được giao. Đây là sự ghi nhận xứng đáng với những nỗ lực của Tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng, đồng thời cũng là động lực để đơn vị tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2022.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h