Sign In

Văn phòng HĐND >> Chính trị

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

19/01/2023 09:56:18 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Chiều ngày 18/01/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thoan, Phó Chánh Văn phòng phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo những kết quả hoạt động nổi bật của Văn phòng năm 2022

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hồng Thoan, Phó Chánh Văn phòng phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo những kết quả hoạt động nổi bật của Văn phòng năm 2022.

Năm qua, trong bối cảnh nhiều thách thức, khó khăn đan xem, song bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm cao, Đảng uỷ Văn phòng đã tập trung chỉ đạo, thực hiện hoàn thành toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra, tạo nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong việc nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nổi bật:

Đảng uỷ Văn phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng bộ cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc; chỉ đạo các chi bộ tích cực áp dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” trong sinh hoạt hàng tháng. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động …

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu công tác chuẩn bị điều kiện tổ chức 06 kỳ họp của HĐND tỉnh, ban hành 67 nghị quyết bảo đảm đúng trình tự thủ tục và quy định của pháp luật; phục vụ Đoàn ĐBQH tham dự Kỳ họp bất thường lần thứ nhất và các Kỳ họp thứ ba, thứ tư Quốc hội khóa XV; tham mưu 10 cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; tham mưu Đoàn ĐBQH hoàn thành 02 chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội02 chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 01 chuyên đề giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh và nhiều cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh uỷ.

Tham mưu thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; tham mưu thực hiện các công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; tham mưu triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Nghị quyết số 76/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thông qua Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026… Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả “kỳ họp không giấy” đại biểu nghiên cứu tài liệu và biểu quyết bằng máy tính bảng. Đã áp dụng quét mã QR gửi tài liệu sớm cho đại biểu dự kỳ họp để giảm bớt chi phí in, phô tô tài liệu …

  Năm 2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, ĐBQH và HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh trong phối hợp triển khai công tác xây dựng luật, nghị quyết; công tác khảo sát, giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Tham mưu, giúp các Ban của HĐND tỉnh triển khai hoạt động thẩm tra, khảo sát, giám sát và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác...

Các đồng chí tham dự Hội nghị đã tham gia thảo luận sôi nổi trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đã nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong năm qua để bàn bạc, đưa ra giải pháp khắc phục, hoàn thiện trong năm tới; đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đả bảo đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời đề nghị Văn phòng tập trung khắc phục một số tồn tại, hạn chế nhằm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tham mưu; làm tốt công tác phân công cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao…

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h