Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Đại hội Chi bộ Phòng công tác HĐND, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2025

28/04/2022 04:26:02 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Ngày 28/4, Chi bộ Phòng Công tác HĐND thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là Chi bộ được chọn làm đại hội điểm của Đảng bộ Văn phòng. Tham dự đại hội có đồng chí Đỗ Quang Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Đỗ Phi Hải - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ phòng Công tác HĐND nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Phòng Công tác HĐND thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh có 9 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra đều đạt. Chi bộ đã thực hiện tốt việc đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động; bám sát các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, quán triệt đến toàn thể đảng viên và triển khai thực hiện có hiệu quả, trọng tâm là thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; duy trì sinh hoạt Đảng theo đúng quy chế; thường xuyên quán triệt, triển khai nhiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu trong công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Quang cảnh Đại hội 

Nhiệm kỳ 2022- 2025, Chi bộ Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ và sức chiến đấu của đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Phấn đấu hằng năm 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ, đảng viên ký và thực hiện cam kết rèn luyện phấn đấu theo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng 1 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ phòng Công tác HĐND

Với tinh thần dân chủ, tập trung, trí tuệ, Đại hội đã lựa chọn và bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy Chi bộ phòng Công tác HĐND nhiệm kỳ 2022 - 2025; bầu đồng chí Nguyễn Hồng Thoan - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Đỗ Phi Hải - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ phòng Công tác HĐND nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h