Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Nghị quyết sáp nhập tổ dân phố, thôn, bản trên địa bàn huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ

05/04/2022 03:34:24 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tại Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 về sáp nhập thôn, bản tổ dân phố trên địa bàn huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 3/12/2018 của Bộ Nội vụ.

Sau khi sáp nhập, huyện Trấn Yên còn 188 thôn, bản, tổ dân phố; thị xã Nghĩa Lộ còn 129 thôn, bản, tổ dân phố

Theo Nghị quyết, huyện Trấn Yên thực hiện sáp nhập thôn 10 (Đầm Nâu) vào thôn 1 ở xã Minh Quán; sáp nhập thôn Đá Khánh vào thôn Đồng Song ở xã Kiên Thành.

Sau khi sáp nhập, huyện Trấn Yên còn 188 thôn, bản, tổ dân phố (trong đó có 171 thôn, 6 bản và 11 tổ dân phố); giảm 2 thôn.

Thị xã Nghĩa Lộ thực hiện sáp nhập tổ dân phố số 1 vào tổ dân phố số 2 ở phường Pú Trạng; sáp nhập tổ dân phố số 10 vào tổ dân phố số 8, tổ dân phố số 13 vào tổ dân phố số 11 ở phường Trung Tâm; sáp nhập tổ dân phố số 1 vào tổ dân phố số 2 ở phường Cầu Thia; sáp nhập thôn Nà Vặng vào thôn Nậm Đông 1 ở xã Nghĩa An; sáp nhập bản Phán Hạ vào bản Sà Rèn ở xã Nghĩa Lợi.

Sau khi sáp nhập, thị xã Nghĩa Lộ còn 129 thôn, bản, tổ dân phố (trong đó, có 51 thôn, 34 bản, 44 tổ dân phố); giảm 1 thôn, 1 bản, 4 tổ dân phố.

Chủ trương sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương từ tỉnh đến cơ sở cần chủ động hướng dẫn, triển khai sắp xếp lại các tổ chức ở cấp thôn, bản, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hoạt động thông suốt; đồng thời, quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình thực hiện sắp xếp để có biện pháp giải quyết kịp thời, hợp lý, đúng quy định của pháp luật.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h