Sign In

Tin Hoạt động

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh: Tăng cường công tác thẩm tra, đảm bảo tính khả thi của các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp

20/09/2023

HĐND - Trong thời gian qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức tốt hoạt động thẩm tra, qua đó góp phần khẳng định sự hợp hiến, hợp pháp và khả thi cũng như có ý kiến đối với một số nội dung cần điều chỉnh trong các báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, làm cơ sở để Đại biểu Hội đồng nhân dân có thêm thông tin và cơ sở để thảo luận, xem xét sự đánh giá khách quan và tính khả thi của các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp và từ đó Hội đồng nhân dân đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp.

Yên Bái quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa bằng các cơ chế, chính sách

19/09/2023

HĐND - Xác định vị trí, vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh cho sự phát triển. Do vậy tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát huy vai trò của văn hóa với mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC CỦA CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH

15/09/2023

Tiếp tục thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về “việc thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của các dự án trên địa bàn tỉnh”. Ngày 14/9/2023 Đoàn đã giám sát tại một số dự án của Doanh nghiệp và làm việc với UBND huyện Yên Bình.

Ngành giáo dục tập tỉnh Yên Bái tập trung 10 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024

14/09/2023

HĐND - Năm học 2023 - 2024, ngành giáo dục tỉnh Yên Bái tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng an ninh, công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học; bảo đảm an toàn trường học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025

13/09/2023

HĐND - Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các thành phần kinh tế, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh phát triển bình đẳng trước pháp luật, vừa có sự cạnh tranh và hợp tác giữa các thành phần kinh tế. Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 được ban hành và triển khai thực hiện trong thời gian qua đã góp phần tạo nguồn lực hỗ trợ cho khu vực KTTT, HTX của tỉnh phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Vai trò, vị trí của khu vực KTTT, HTX trong nền kinh tế của tỉnh ngày càng được củng cố và khẳng định.

Hội thảo tổng kết thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái

12/09/2023

HĐND - Sáng 12/9, Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo tổng kết thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; chuyên đề nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h