Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mù Cang Chải

13/05/2022 04:14:40 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Từ ngày 10 đến ngày 11/5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh đã giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản tại UBND các xã Cao Phạ, Kim Nọi và UBND huyện Mù Cang Chải.

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo buổi giám sát tại UBND huyện Mù Cang Chải

Hiện nay, huyện Mù Cang Chải có 277 cán bộ, công chức cấp xã, 96 người hoạt động không chuyên trách cấp bản và 473 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tổng số người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản là 09 người. Về số lượng, chất lượng: Cán bộ xã có 145 người, trong đó, trình độ văn hóa THPT 143/145 người, chiếm 98,6%; trình độ chuyên môn Đại học trở lên 122/145 người, đạt 84,1%; công chức xã có 132 người, trong đó, trình độ THPT 131/132 người, chiếm 99,2%; trình độ chuyên môn Đại học trở lên 88/145 người, đạt 66,7%. Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện được bố trí sắp xếp, sử dụng cơ bản đảm bảo đủ về số lượng, không vượt quá số lượng, định mức quy định, chất lượng từng bước được nâng lên đáp ứng được yêu cầu việc thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý được thực hiện đúng theo quy trình đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của tỉnh, của huyện; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách được triển khai kịp thời, đầy đủ.

          Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ còn thấp; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ, công chức không đồng đều; công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách chưa thường xuyên; việc áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc còn hạn chế; việc tạo nguồn, thu hút nhân sự tuổi trẻ có trình độ, có tâm huyết tham gia công tác tại thôn, bản còn gặp những khó khăn.

Đồng chí Lã Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

          Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã đề nghị UBND huyện trao đổi làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ, công chức cũng như: Chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay; những khó khăn, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; việc thực hiện quy trình hướng dẫn sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách và chi trả kinh phí hỗ trợ ở cấp xã, ở thôn, bản…

          Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai có hiệu quả việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế mà Đoàn giám sát đã chỉ ra. Đồng thời, đồng chí đề nghị huyện trong thời gian tới, cần xây dựng kế hoạch và có phương án đào tạo để chuẩn hóa cán bộ trước năm 2024; thực hiện các quy định về chuyển đổi vị trí cán bộ, công chức đảm bảo các quy trình; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định; thường xuyên kiểm tra việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; chỉ đạo HĐND cấp xã ban hành văn bản để sắp xếp người hoạt động không chuyên trách và bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản.... Đối với những đề xuất, kiến nghị của địa phương, các thành viên Đoàn giám sát đã giải đáp, tiếp thu và tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h