Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh giám sát tại huyện Lục Yên

06/05/2022 08:42:31 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Ngày 5/5, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; cùng lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh đã có cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố tại huyện Lục Yên. Làm việc với Đoàn có đồng chí Đinh Khắc Yên - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Cơ quan Tổ chức Nội vụ; Phòng Tài chính Kế hoạch; Bảo hiểm xã hội huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

Huyện Lục Yên có 24 đơn vị hành chính, gồm 23 xã và 1 thị trấn. Với tổng số 476 cán bộ, công chức; trong đó có 245 cán bộ, 231 công chức. Về số lượng, chất lượng cán bộ, công chức xã có trình độ văn hóa THPT chiếm 99,6%; trình độ chuyên môn Đại học đạt 79,6%. Tổng số người hoạt động không chuyên trách là 1.103 người, trong đó cấp xã 161 người; ở thôn, tổ dân phố 942 người; bố trí kiêm nhiệm 97 trường hợp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện được bố trí sắp xếp, sử dụng cơ bản đảm bảo đủ về số lượng, không vượt quá số lượng, định mức qui định, chất lượng từng bước được nâng lên đáp ứng được yêu cầu việc thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, luân chuyển cán bộ, công chức cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý được thực hiện đúng theo quy trình đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức của tỉnh, của huyện; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách được triển khai kịp thời đầy đủ.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là: Trình độ chuyên môn của một số cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn theo quy định; chất lượng công tác, năng lực quản lý điều hành của một số cán bộ còn hạn chế. Trình độ đào tạo của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn đã được nâng lên nhưng nhìn chung chất lượng còn thấp, mức phụ cấp được hưởng hằng tháng chưa cao nên lực lượng trẻ tham gia công tác tại thôn chưa thật sự tâm huyết, yên tâm với công việc dẫn đến ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động tại cơ sở. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc còn hạn chế. Mức hoạt động phí đối với người hoạt động không chuyên trách còn thấp, do vậy việc tạo nguồn, thu hút nhân sự tuổi trẻ có trình độ chuyên môn, lí luận chính trị, tin học, có tâm huyết tham gia công tác tại thôn còn gặp những khó khăn nhất định.

Để thực hiện tốt công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, huyện cũng đã đề xuất, kiến nghị với Bộ Nội vụ ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ cấp xã đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh xem xét nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và cấp bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố…

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh yêu cầu các xã, thị trấn và huyện trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến công tác tuyển dụng, bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ cũng như chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay; những khó khăn, hạn chế, bất cập trong việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; công tác tuyển dụng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số…

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh ghi nhận và đánh giá cao cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai có hiệu quả việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn tồn tại, hạn chế, đó là việc bố trí sắp xếp cán bộ chưa đúng chuyên ngành; công tác điều động, chuyển đổi vị trí công tác chưa đạt theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đề nghị trong thời gian tới, huyện cần xây dựng kế hoạch và có phương án đào tạo để chuẩn hóa cán bộ trước năm 2024; có phương án sắp xếp, tạo nguồn cán bộ, trẻ hóa cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo; chủ động xây dựng kế hoạch để chuyển đổi vị trí cán bộ, công chức đảm bảo các quy trình quy định; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định; lựa chọn cán bộ làm việc. Đối với những đề xuất, kiến nghị của địa phương, Đoàn giám sát HĐND tỉnh sẽ tổng hợp để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát nội dung chuyên đề này tại xã Tô Mậu và thị trấn Yên Thế./.

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h