Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Tích cực triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

04/05/2022 09:42:53 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về việc thông qua “Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021- 2026”. Trong thời gian qua Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái đã cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án với mục đích tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, phát huy vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp, sự phối hợp của Đoàn đại biểu Quốc hội, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời đổi mới, nâng cao năng lực và xây dựng HĐND các cấp vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc thực hiện chức trác, nhiệm vụ được giao góp phần nâng cao vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương.

.

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành Thường trực HĐND đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các đại biểu, cán bộ, công chức và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết. Để việc triển khai đảm bảo bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND, ngày 28/01/2022 về việc thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021- 2026”. Trong kế hoạch đã xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, chi tiết theo từng năm, xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND với các cơ quan liên quan trong thực hiện nghị quyết như: Uỷ ban nhân dân tỉnh; Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể; Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn; các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh.

Để cụ thể hoá Kế hoạch số 06/KH/HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp tỉnh Yên Bái năm 2022; Quyết định thành lập Tổ giảng viên các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho hoạt động của HĐND cấp xã; Quyết định thành lập Ban biên tập và soạn thảo cuốn cẩm nang hướng dẫn hoạt động của HĐND cấp xã; Quyết định thành lập Tổ tham mưu, giúp việc Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện Đề án. Theo đó các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh trên quan điểm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và xác định đây là tiêu chí để đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan , đơn vị hằng năm.

Theo Kế hoạch 06/KH/HĐND, trong năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh sẽ thực hiện đồng loạt nhiều nhiệm vụ quan trọng: Trang bị sách pháp luật cho HĐND cấp xã; Biên soạn và phát hành cuốn “ Cẩm nang hướng dẫn hoạt động HĐND cấp xã”; Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ hoạt động của HĐND các cấp; Tổ chức phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; Tổ chức 23 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND, các Ban HĐND cấp huyện, xã; Tổ chức 04 đoàn đại biểu HĐND các cấp đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND tại các tỉnh, thành phố trong nước; Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; Ban hành quyết định thực hiện 04 chuyên đề mang tính chất chuyên sâu trong hoạt động của HĐND tỉnh; Xây dựng Đề án chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND tỉnh; Xây dựng tiêu chí đánh giá, chấm điểm đại biểu HĐND tỉnh hằng năm; Tổ chức giám sát hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nội dung của Đề án; Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án…

Với quyết tâm chính trị cao và xác định việc triển khai Nghị quyết 76/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc thông qua “Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021- 2026” là nhiệm vụ quan trọng, thiết yếu của Thường trực HĐND tỉnh trong năm 2022. Qua đó góp phần xây dựng chính quyền địa phương các cấp vững mạnh đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân./.  

Hoàng Thị Lan Hương

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h