Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Phiên thảo luận tại Hội trường tại Kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX

12/12/2022 08:43:23 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 9/12, Kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX tiến hành thảo luận tại Hội trường bàn các giải pháp và đề xuất mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và thông qua một số nghị quyết.

Quang cảnh phiên thảo luận tại Hội trường

Trên 60 ý kiến tham gia thảo luận tại tổ

Trước khi bước vào phiên thảo luận tại hội trường, Kỳ họp đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ. Theo đó, tại phiên thảo luận tại tổ đã có trên 60 ý kiến tham gia thảo luận. Qua thảo luận, đa số các ý kiến đều nhất trí với những đánh giá, nhận định như trong các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp và đánh giá tài liệu Kỳ họp được chuẩn bị đầy đủ, công phu, kỹ lưỡng và có chất lượng. Nhiều đại biểu tham gia sâu, có chất lượng vào các nội dung trình Kỳ họp.

Bà Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ

Tham gia ý kiến vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, các ý kiến đều nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, có một số ý kiến đề nghị cần bổ sung làm rõ 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra và đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp quyết liệt, xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng ngành, địa phương để xác định các điểm nghẽn, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, một số ý kiến đề nghị cần bổ sung số liệu cụ thể về xếp hạng của tỉnh so với cả nước như chỉ số cạnh tranh, hiệu quả quản trị hành chính công, chỉ số hài lòng của người dân (tăng bao nhiêu so với năm trước) đồng thời bổ sung mục tiêu xếp hạng các chỉ số trong năm 2023; đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp cụ thể ngay từ những tháng đầu năm để hoàn thành chỉ tiêu thu hút 150.000 lượt khách quốc tế; có giải pháp hữu hiệu để ổn định hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng, dầu, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của luật hiện hành; tạo cơ chế thông thoáng về quy hoạch và quản lý đất đai để thu hút các nhà đầu tư; sớm có phương án di dời 2 nhà máy xi măng và các nhà máy vật liệu xây dựng đảm bảo môi trường phục vụ phát triển du lịch Hồ Thác Bà; quan tâm chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền rà soát việc duy trì sản xuất các sản phẩm OCOP; đưa ra khỏi danh mục những sản phẩm không đảm bảo số lượng hoặc dừng sản xuất theo quy định.

Có ý kiến đề nghị các cấp, các ngành cần có giải pháp hỗ trợ người dân tại các các xã đặc biệt khó khăn không được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội trong khi mức sống của người dân chưa có thay đổi rõ rệt sau khi đạt chuẩn nông thôn mới.

Một số ý kiến đề nghị UBND tỉnh và các ngành có giải pháp thực hiện bảo đảm các Chương trình MTQG như: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Có ý kiến cho rằng đề nghị HĐND các cấp tăng cường công tác giám sát và đề nghị UBND tỉnh đẩy mạnh công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, đặc biệt là trong quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; quan tâm sớm phân bổ và triển khai Quỹ phòng chống thiên tai bão lũ kịp thời, phù hợp để xây dựng các dự án, công trình bảo đảm an toàn cho người dân; tiếp tục quan tâm công tác giáo dục; mở rộng quy mô các trường Trung học phổ thông; tăng cường giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên; đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ cho vùng cao để đáp ứng phục vụ công tác chuyển đổi số.

Ông Trần Việt Quý - Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu ý kiến thảo luận tại tổ

Có ý kiến đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành có liên quan để tham mưu sửa đổi hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ- HĐND ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021- 2025 theo hướng dễ tiếp cận hơn và tăng cường hiệu quả chính sách; có cơ chế hỗ trợ đầu tư các nhà văn hóa thôn, bản, điểm hoạt động vui chơi để phục vụ Nhân dân.

Có ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm, sớm có phương án sắp xếp công tác cán bộ khi thực hiện Đề án số 10/ĐA-TU ngày 21/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc dừng thí điểm mô hình cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra, Văn phòng cấp ủy và chính quyền cấp huyện để đảm bảo cho địa phương thực hiện nhiệm vụ.

Có ý kiến cho rằng tỉnh cần quan tâm, có giải pháp tăng cường an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; tăng cường các đợt cao điểm tấn công trất áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đối với các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp, đa số các ý kiến đều nhất trí với nội dung của các dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần bổ sung chỉ tiêu giảm hộ cận nghèo vào phần giải pháp giảm nghèo năm 2023; xem xét lại mức chi hỗ trợ kinh phí tổ chức giải thể thao cấp xã, cấp thôn nên giảm từ 50 triệu đồng xuống 30 triệu đồng/năm. Có ý kiến đề nghị xem xét tiêu chuẩn đối với đối tượng thực hiện công tác chuyển đổi số ở cấp xã; xem xét nội dung thưởng cho các tập thể, cá nhân khi đạt thành tích chuyển đổi số để tạo động lực trong công tác chuyển đổi số; có hướng dẫn cụ thể nội dung nhiệm vụ của tổ chuyển đổi số cộng đồng. Có ý kiến đề nghị tỉnh xem xét đối với việc giao dự kiến ngân sách năm 2023 còn cao so với điều kiện thực hiện của huyện Trạm Tấu.

11 ý kiến thảo luận tại Hội trường

Ông Hoàng Minh Tiến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu ý kiến thảo luận tại Hội trường

Trong phiên thảo luận tại Hội trường, đã có 11 ý kiến tập trung phân tích sâu sắc và toàn diện những kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; kiến nghị giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2023. Trong đó lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tập trung làm rõ thực trạng và giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng; tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2023; kết quả nổi bật về thực hiện tăng trưởng trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023; giải pháp để phát triển sản phẩm OCOP bền vững, hiệu quả; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; thực trạng và giải pháp công tác tự chủ trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh; giải pháp thực hiện bảo đảm tiến độ chuyển đổi số đối với những chỉ tiêu, mục tiêu ở một số lĩnh vực quan trọng trên 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; phấn đấu thứ hạng của tỉnh Yên Bái vào nhóm 30/63 tỉnh, thành phố của cả nước về chuyển đổi số…

Thông qua một số nghị quyết

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

Kết thúc phiên thảo luận tại hội trường, Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết, gồm:

(1) Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

(2) Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương (bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương do cấp tỉnh quản lý).

(3) Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(4) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương.

(5) Nghị quyết giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 từ nguồn tiết kiệm chi so với dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021.

(6) Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021.

(7) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

(8) Nghị quyết quy định một số mức chi cụ thể cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(9) Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ một số nội dung chi sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(10) Nghị quyết về việc quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án, mô hình sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025.

(11) Nghị quyết thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022.

(12) Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác và sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 22/NQHĐND ngày 31/7/2019 và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. 

(13) Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020.

(14) Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

(15) Nghị quyết quy định mức thu lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(16) Nghị quyết về việc quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

(17) Nghị quyết giao biên chế công chức hành chính, biên chế các Hội có tính chất đặc thù, khoán số lượng hợp đồng theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2023.

(18) Nghị quyết quy định chính sách để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025.

(19) Nghị quyết phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023.

(20) Nghị quyết về việc giao Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

Sáng mai - 10/12, Kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua Nghị quyết và bế mạc Kỳ họp.

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h