Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XIX

09/12/2022 03:05:53 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tiếp tục chương trình Kỳ họp, sáng 9/12, Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XIX tiến hành phiên thảo luận tại tổ.

Đại biểu thảo luận tại tổ

Các đại biểu được chia 4 tổ tập trung nghiên cứu, thảo luận làm rõ các vấn đề liên quan đến các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp.

Tham gia thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đa số các đại biểu nhất trí với báo cáo trình tại kỳ họp. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã phân tích, đánh giá những ưu điểm, kết quả nổi bật đã đạt được trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ những khó khăn, tồn tại; chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm cần phải tập trung khắc phục, tháo gỡ. Qua đó, đề xuất các phương hướng, giải pháp, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư năm 2023.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, nhất là thu từ đấu giá quyền sử dụng đất; việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn, vướng mắc do người dân chưa có sự đồng thuận cao, gây khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, vì vậy cần các cấp, các ngành có sự phối hợp giao nhiệm vụ cụ thể để tháo gỡ khó khăn, nút thắt.

Đại biểu Mai Mộng Tuân - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn phát biểu ý kiến thảo luận tại tổ

Có ý kiến cho rằng việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn do hiện nay các xã đang tập trung xây dựng NTM đều là những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh; bộ tiêu chí giai đoạn 2021- 2025 mới ban hành và ban hành khá muộn nên tiến độ thực hiện còn chậm… do vậy đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành tăng cường công tác phối hợp trong công tác hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục để các địa phương nhanh chóng hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới.

Có ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm, xem xét có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ thực hiện công tác chuyển đổi số cấp xã. Có ý kiến đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước, xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến công tác đảm bảo an toàn an ninh trên không gian mạng; đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương chính sách liên quan đến bình đẳng giới, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại vùng cao; đề nghị tỉnh quan tâm đến việc xóa mù chữ cho phụ nữ vùng cao, do tỷ lệ tái mù chữ còn cao; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường…

Đối với báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023, đa số các đại biểu cho rằng báo cáo đã tập trung đánh giá được những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2022, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để đề ra phương hướng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh năm 2023 đảm bảo tính khả thi.

Đối với các dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp, đa số các đại biểu nhất trí đối với các dự thảo nghị quyết và cho rằng các nghị quyết đã đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và các căn cứ pháp lý theo quy định của nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Các nghị quyết trình tại Kỳ họp này là những nghị quyết hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, của các huyện trong thời gian tới nên cần sớm triển khai thực hiện để phát huy hiệu quả trong thực tiễn, đáp ứng mong đợi, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h