Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX: Tiếp tục thảo luận bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

07/12/2021 01:58:45 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIX, sáng 7/12, đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ và tiến hành phiên thảo luận tại hội trường bàn các giải pháp và đề xuất mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Chủ tọa Kỳ họp chủ trì phiên thảo luận tại hội trường

Trong phần thảo luận tại tổ, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021 theo nội dung Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; phân tích những khó khăn, hạn chế, bất cập và nguyên nhân; đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2022; cho ý kiến vào các tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Trong phiên thảo luận tại hội trường, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận cho ý kiến về nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự toán thu chi ngân sách năm 2022; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hỗ trợ lao động việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022.

Các đại biểu cũng thảo luận cho ý kiến về các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hoá - xã hội, tôn giáo; công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội của tỉnh; thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân; thực hiện công tác dân tộc, chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Cụ thể: Để bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong bối cảnh tỉnh Yên Bái đã có nhiều ca F0 trong cộng đồng, đại biểu đề nghị trong dự thảo Nghị quyết cần nghiên cứu, đưa các nội dung về phòng, chống, thích ứng an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 thành một nhóm nhiệm vụ, giải pháp riêng biệt để tổ chức thực hiện song song, đồng bộ, quyết liệt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ em dưới 18 tuổi, phấn đấu bao phủ tiêm chủng toàn dân trong thời gian sớm nhất; tiếp tục tăng cường nguồn lực ưu tiên đầu tư nâng cao năng lực y tế cơ sở, nhất là Trung tâm y tế tuyến huyện trong điều trị bệnh nhân Covid-19 để giảm tải cho bệnh viện tuyến tỉnh; quan tâm hỗ trợ điều kiện làm việc, thu nhập gắn với thường xuyên chia sẻ, động viên và phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là lực lượng y tế một cách linh hoạt, phù hợp, không để xảy ra tình trạng quá áp lực, mệt mỏi, dẫn đến bỏ nghề; chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm khắc, thậm chí xử lý hình sự các trường hợp không thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, thiếu trách nhiệm, không trung thực, để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng và công khai rộng rãi vi phạm, hình thức xử lý để răn đe, cảnh tỉnh, góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đại biểu đề nghị tỉnh chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác thu hút đầu tư, nhất là các dự án sản xuất công nghiệp, chế biến nông nghiệp, dịch vụ phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc"; phát triển nhanh các thành phần kinh tế; nghiên cứu tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư bằng hình thức phù hợp; rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai thực hiện để cấp cho các nhà đầu tư khác; đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn tối đa thủ tục, giấy tờ, tháo gỡ nhanh nhất có thể các bất cập, vướng mắc phát sinh; tiếp tục nghiên cứu phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với một số lĩnh vực phù hợp; hỗ trợ đẩy đủ, kịp thời cho các thành phần kinh tế bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp, các tổ hợp tác thành lập HTX; từng bước mở cửa, phát triển dịch vụ du lịch an toàn, hiệu quả; tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch phát triển sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thực chất, bền vững, bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao thu nhập và đời sống cho người nông dân. Đại biểu đề nghị tỉnh sớm bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian hoàn thành đầu tư sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ huyết mạch của tỉnh.

Phát triển đồng bộ, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Nâng cao năng lực về cơ sở vật chất, quản trị cho ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình dịch bệnh. Quan tâm rà soát, có phương án, kịch bản cụ thế để thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là số lao động đã trở về từ các tỉnh, thành phố do dịch bệnh. Tập trung làm tốt công an an sinh, phúc lợi xã hội, bảo đảm an dân trong mọi tình huống. Có lộ trình phù hợp xét công nhận các xã vùng 3 đạt chuẩn nông thôn mới để bảo đảm tiến độ thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đã đề ra.

Đại biểu đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về đổi mới giáo dục nhằm nâng cao nhận thức tạo sự đồng thuận của người dân; quan tâm công tác chuyển đổi số trong giáo dục; quan tâm công tác phòng chống bạo lực học đường; triển khai hiệu quả giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe người dân...

Tại Kỳ họp, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã phát biểu làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân một số chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đạt thấp, chưa đạt so với kế  hoạch đã giao tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022 khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Đồng thời, làm rõ thêm giải pháp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2022. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn năm 2021 và giải pháp quản lý thu, khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu đối với từng nguồn thu để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 theo kế hoạch. Thực trạng và giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến công nghệ cao tỉnh Yên Bái theo Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24/02/2021 hội nghị lần thứ năm BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường, giai đoạn 2021-2025. Tình hình sản xuất, lưu thông hàng hoá trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Giải pháp bảo đảm phát triển sản xuất, lưu thông hàng hoá trong năm 2022.

Lãnh đạo các sở, ngành đã làm rõ thêm giải pháp của ngành để tham mưu thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh năm 2022. Giải pháp thực hiện chuyển đổi số, góp phần thực hiện Chính phủ số, xã hội số theo Kế hoạch thực hiện dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Giải pháp tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

Chiều nay (7/12), Kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua Nghị quyết và bế mạc Kỳ họp.

Ban Biên tập tiếp tục cập nhật các thông tin của Kỳ họp.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h