Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Những nội dung quan trọng được xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIX

07/12/2021 08:05:22 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIX, HĐND tỉnh thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; quyết nghị thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022; thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIX

Theo chương trình đã được thông qua, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng:

Thứ nhất, xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

Thứ hai, xem xét, thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết số 57 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ dành thời gian phù hợp tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là hình thức giám sát của Hội đồng nhân dân được cử tri và nhân dân quan tâm. Để việc chất vấn và trả lời chất vấn đạt hiệu quả, tôi đề nghị các vị đại biểu thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, nắm tình hình địa phương, lựa chọn những vấn đề nổi cộm mà cử tri quan tâm, theo dõi để nêu câu hỏi chất vấn ngắn gọn, cụ thể, trọng tâm. Quá trình trả lời chất vấn, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đi thẳng vào vấn đề, đúng nội dung, đúng thẩm quyền.

Thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 20 nghị quyết chuyên đề, gồm:

- 18 dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, gồm:

+ 7 nghị quyết về nhóm vấn đề đầu tư công, phê duyệt dự toán ngân sách địa phương, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2020.

+ 2 nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn, ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

+ 3 Nghị quyết về danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; kéo dài thời hạn Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

+ 6 Nghị quyết về các nhóm vấn đề liên quan đến bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; giao biên chế công chức hành chính, biên chế các Hội có tính chất đặc thù, khoán số lượng hợp đồng theo Nghị định số 161 và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội đồng thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; quy định mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2…

- 2 dự thảo Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022; thông qua Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp giai đoạn 2021- 2026.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h