Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX: Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

03/12/2021 10:23:28 Xem cỡ chữ Google
Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XIX nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 - 7/12 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với các ban của HĐND tỉnh về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp

Trước ngày diễn ra Kỳ họp, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh về hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIX thời gian qua và một số nội dung quan trọng của Kỳ họp.

P.V: Thưa đồng chí, ngay sau Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh đã kiện toàn các chức danh và đi vào hoạt động ra sao?

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh: Ngay sau Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND  tỉnh đã sớm kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Nhất theo quy định của pháp luật, kịp thời ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh khoá XIX đã sớm ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 bảo đảm tiếp nối và phát huy kết quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII. 

P.V: Hoạt động giám sát là một trong những chức năng quan trọng của HĐND tỉnh, kết quả hoạt động giám sát của HĐNĐ tỉnh trong năm 2021 như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh: Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh luôn được quan tâm, chú trọng và có nhiều đổi mới. Nội dung giám sát được lựa chọn, mang tính bao quát, tập trung vào những vấn đề lớn của địa phương, có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Trong đó, đã giám sát 6 chuyên đề về việc chấp hành pháp luật trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản; Đề án phát triển giao thông nông thôn; Đề án, chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo; tình hình thực hiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 và Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 04/7/2020 của HĐND tỉnh. 

Đồng thời, tổ chức giám sát, khảo sát thường xuyên về tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 23/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh; các nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khảo sát phục vụ công tác thẩm tra các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh.

Hoạt động giám sát, khảo sát được quan tâm, tiếp tục đổi mới về hình thức, phương pháp, nội dung giám sát, tập trung giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; chú trọng giám sát thực địa trước khi tiến hành giám sát tại các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền; khảo sát thực tế đối với các đối tượng thụ hưởng chính sách do đó chất lượng, hiệu quả giám sát được nâng lên. Qua giám sát, đã chỉ rõ những tồn tại, từ đó, kiến nghị, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện các chính sách của Trung ương và của tỉnh.

P.V: Được biết tại kỳ họp cuối năm này, HĐND tỉnh sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Xin đồng chí cho biết những nội dung chính sẽ được đưa ra bàn thảo?

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh: Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Các báo cáo của UBND tỉnh theo luật định về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Đồng thời, nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Kỳ họp sẽ dành thời gian thỏa đáng để thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn và thực hiện thảo luận tại tổ, tại hội trường để UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành giải trình, làm rõ những vấn đề mà đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm. Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét thông qua 18 nghị quyết liên quan đến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

P.V: Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 đã được HĐND tỉnh chuẩn bị ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh: Để chuẩn bị cho Kỳ họp, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về nội dung, chương trình trình Kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh ban hành thông báo về thời gian, nội dung Kỳ họp; giấy triệu tập Kỳ họp; kế hoạch tuyên truyền về Kỳ họp; phối hợp với UBND tỉnh đôn đốc các ngành hoàn chỉnh các nội dung trình Kỳ họp; gửi sớm tài liệu Kỳ họp qua hệ thống thư điện tử, máy tính bảng cho đại biểu nghiên cứu. Các tổ đại biểu đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp và có báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND tỉnh. Các ban của HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra xong các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình Kỳ họp, chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện đảm bảo tổ chức, phục vụ Kỳ họp.

Theo Báo Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h