Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIX: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

06/12/2021 11:15:02 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Sau phiên khai mạc, Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIX đã đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021 và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tại Kỳ họp nêu rõ: Trong năm 2021, mặc dù là năm chuyển giao hoạt động giữa 2 nhiệm kỳ, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, song, bám sát hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra, chất lượng và hiệu quả ngày càng nâng cao, đúng theo các quy định của pháp luật.

Công tác thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao; quá trình thẩm tra được thực hiện chặt chẽ, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; công tác tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới, các nghị quyết thông qua đúng thẩm quyền.

Chủ tọa Kỳ họp

Hoạt động giám sát, khảo sát được quan tâm, chú trọng, tiếp tục đổi mới về hình thức, phương pháp, nội dung giám sát, tập trung giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; chú trọng giám sát tại thực địa trước khi tiến hành giám sát tại các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền; khảo sát thực tế đối với các đối tượng thụ hưởng chính sách, do đó chất lượng, hiệu quả giám sát được nâng lên. Qua giám sát đã chỉ rõ những tồn tại, từ đó, kiến nghị, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện các chính sách của Trung ương và của tỉnh.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tiếp xúc cử tri thực hiện đúng quy định. Đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy trách nhiệm trong các hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là trong công tác giám sát, khảo sát; tích cực nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, tham gia ý kiến tại các kỳ họp.

25/32 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND, ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh của UBND tỉnh trình bày tại Kỳ họp nêu rõ: Năm 2021 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và ở trong nước, đã tác động tiêu cực tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, ảnh hưởng lớn tới việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Yên Bái đã chủ động triển khai đồng bộ, linh hoạt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Với sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 đã đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,11%, đứng thứ 2/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, bằng 1,4 lần bình quân chung của vùng, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành trong cả nước. Dự ước đến hết năm 2021, sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/32 chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu khó như: Thu ngân sách; tổng vốn đầu tư phát triển; phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm...

Tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường lành mạnh cho tất cả các thành phần kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế tập thể, triển khai có hiệu quả Đề án củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030. Năm 2021, dự ước cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới 320 doanh nghiệp, bằng 116,4% kế hoạch, tăng 13,1% so năm 2020; 92 hợp tác xã, bằng 153,3% kế hoạch; 1.300 tổ hợp tác, bằng 130% kế hoạch, tăng 1,3% so năm 2020.

Việc triển khai thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược đạt được kết quả quan trọng. Trong đó tỉnh đã thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương Đảng. Thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm 2021 số lao động được tạo việc làm mới ước đạt 21.500 lao động, bằng 110,3% kế hoạch; tuyển mới và đào tạo nghề cho 20.130 người, bằng 111,8% kế hoạch; đã có 7.550 lao động chuyển từ lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp, bằng 110,5% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 64,8% so với tổng số lao động.

Tỉnh đã huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, tập trung ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, quan trọng, có sức lan tỏa, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2021 ước đạt 18.036 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch, tăng 11,5% so với năm 2020.

Văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, chăm lo và có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, không xảy ra các vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người.

Tại Kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo về kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Minh Tiến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Minh Tiến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

Ban Biên tập tiếp tục cập nhật thông tin của Kỳ họp.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h