Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

06/12/2021 08:02:33 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Vừa qua, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tiến hành giám sát “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn.

Đoàn giám sát làm việc với UBND xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình

Đoàn đã trực tiếp giám sát tại một số xã của thị xã Nghĩa Lộ; xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình và làm việc tại Sở Nội vụ.

Trong giai đoạn 2019-2021, tỉnh Yên Bái đã thực hiện việc sắp xếp 8 đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; số đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh tinh giảm sau sắp xếp là 7.

Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện sắp xếp chuyển nguyên trạng 6 xã và 1 thị trấn từ huyện Văn Chấn về thuộc thị xã Nghĩa Lộ và ngay sau đó đã chỉ đạo đã thực hiện hoàn thành các quy trình chuyển đổi theo quy định.

Qua đó cho thấy, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn đã được tỉnh Yên Bái chỉ đạo thực hiện sát sao, kịp thời, xây dựng đề án cụ thể, chi tiết. Đồng thời, có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nên việc triển khai được thực hiện một cách bài bản, khoa học, bảo đảm theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Các đơn vị hành chính cấp xã ngay sau sắp xếp đã kịp thời ổn định tổ chức, kiện toàn tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định, bảo đảm sự hoạt động thống nhất, liên tục, hiệu quả của hệ thống chính trị ở cơ sở, kịp thời cho công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức và nhân dân.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính đã thực sự gắn với mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm được số lượng đơn vị hành chính cấp xã, giảm số lượng biên chế cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; qua đó tiết kiệm được ngân sách chi cho các hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã.

Các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời; bố trí cán bộ dôi dư sau sắp xếp phù hợp, đúng quy định; góp phần từng bước cơ cấu hợp lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tiết kiệm được chi ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h