Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

20/09/2021 02:26:16 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Chiều 20/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp

Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV; các đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đất đai, Quyết định của Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận để quyết nghị thông qua Tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Tờ trình và dự thảo nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.

Đây là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2021 và hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh.

Quá trình chuẩn bị kỳ họp, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương về nội dung, chương trình kỳ họp. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức khảo sát thực địa, thẩm tra kỹ lưỡng nội dung các tờ trình và dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp bảo đảm thực hiện đúng chủ trương, định hướng của Đảng và quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ tập thể để thảo luận, phân tích, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng theo nội dung, chương trình kỳ họp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các ban, sở, ngành theo chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động báo cáo, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm làm cơ sở để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Sau phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu tiến hành thảo luận và cho ý kiến vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Ban Biên tập tiếp tục cập nhật thông tin về nội dung của kỳ họp.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h