Sign In

Hoạt động các kỳ họp

Một số nội dung, dự thảo Nghị quyết được xem xét tại Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XIX

29/03/2022

HĐND - Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày (ngày 30/3/2022) tại Hội trường HĐND tỉnh, Kỳ họp sẽ xem xét Tờ trình và dự thảo Nghị quyết gồm:

Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến diễn ra ngày 30/3

21/03/2022

HĐND - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa có thông báo về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kiến Kỳ họp diễn ra trong ½ ngày, vào ngày 30/3/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Giải pháp đổi mới cách thức tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả các kỳ họp HĐND

01/02/2022

HĐND - Nhằm nâng cao năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HĐND trong việc quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả các kỳ họp HĐND.

Ban VH-XH HĐND tỉnh: Phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào thành công các kỳ họp Hội đồng nhân dân

19/01/2022

HĐND - Kỳ họp Hội đồng nhân dân là hình thức hoạt động quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, là nơi quyết định những vấn đề cốt yếu, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chất lượng tổ chức kỳ họp phụ thuộc vào một chuỗi các quy trình, từ chuẩn bị nội dung, chương trình, công tác thẩm tra, điều hành kỳ họp... Mỗi một khâu được thực hiện tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình dự chỉ đạo Kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên khóa XXI

21/12/2021

HĐND - HĐND huyện Trấn Yên vừa tổ chức Kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự chỉ đạo Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX của đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

08/12/2021

HĐND - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ban Biên tập trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h