Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIX (chuyên đề) sẽ diễn ra vào ngày 20/9

18/09/2021 12:31:06 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Theo Thông báo, Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX - kỳ họp chuyên đề sẽ diễn ra vào ngày 20/9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

.

Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến và dự kiến thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.

Để đảm bảo chất lượng các nội dung trình tại Kỳ họp, các Ban HĐND đã tiến hành thẩm tra các nội dung Tờ trình theo đúng luật định.

Tiếp tục phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai kỳ họp không dùng tài liệu giấy, Thường trực HĐND tỉnh đã gửi trước tài liệu cho các đại biểu để nghiên cứu, tham gia ý kiến đảm bảo đúng nội dung và chất lượng Kỳ họp.

Thông tin về Kỳ họp sẽ được Ban Biên tập tiếp tục cập nhật.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h