Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Bế mạc kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

30/08/2021 08:59:53 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 2 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Quang cảnh Kỳ họp

Tiếp tục chương trình Kỳ họp sáng ngày 17/7, sau phiên thảo luận tại hội trường, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết và bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm.

Về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 03 nhóm giải pháp trọng tâm là: khẩn trương hoàn thiện, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025; tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại Kỳ họp

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri và nhân dân là việc Trung ương ban hành các văn bản mới và những Đề án, chính sách mới do UBND tỉnh tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh ban hành, hoặc do UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền, đã có những tác động nhiều chiều đến mọi mặt trong đời sống của nhân dân. Trong đó ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện; tuyệt đối không được để sót các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách; góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của dịch bệnh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX, UBND đã trình HĐND tỉnh 13 dự thảo Nghị quyết và được các đại biểu thảo luận, đóng góp rất nhiều ý kiến. UBND tỉnh mong muốn nhận được sự đồng thuận của các đại biểu, để các dự thảo Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ giao các sở, ban, ngành chủ trì tham mưu xây dựng các Nghị quyết của HĐND tỉnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các Nghị quyết, để bảo đảm việc triển khai các chính sách phù hợp với thực tiễn cơ sở. UBND các huyện, thị xã, thành phố cần bám sát các nghị quyết để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện đảm bảo phát huy hiệu quả, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cũng làm rõ một số nội dung về đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, kè chống sạt lở bờ sông, bờ suối, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, cấp điện nông thôn…

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết kỳ họp thứ 2.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long phát biểu bế mạc Kỳ họp

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối sức khỏe cho nhân dân.

Cùng với phòng, chống dịch bệnh, UBND tỉnh, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng kết quả thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động nghị quyết, kế hoạch để chủ động điều chỉnh kế hoạch, kịch bản tăng trưởng theo phương châm chỉ điều chỉnh về nhiệm vụ, giải pháp, không điều chỉnh mục tiêu chung”, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Tập trung rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tình hình hoạt động của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, của từng thành phần kinh tế; thực hiện hiệu quả các chính sách của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; khẩn trương hoàn thành, ban hành và tổ chức thực hiện các đề án, chính sách của HĐND, UBND tỉnh theo kế hoạch.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm giải quyết nhanh chóng, kịp thời, chính xác các thủ tục hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, có thế mạnh của tỉnh.

Thực hiện điều hành ngân sách nhà nước linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm; phát huy tối đa các nguồn thu có lợi thế bảo đảm thu ngân sách nhà nước năm 2021 đạt trên 4.424 tỷ đồng để có nguồn lực tiếp tục đầu tư cho công tác phòng chống dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế. Đẩy mạnh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đảm bảo đến hết niên độ ngân sách năm 2021 tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn của năm

Tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, hỗ trợ kịp thời các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chăm lo phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân, gắn với xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập".

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh theo mùa, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân; chủ động, linh hoạt, triển khai tiêm vắc xin COVID-19 theo kế hoạch. Hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2021 theo kế hoạch và đề án hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả 15 Nghị quyết đã được kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh khóa XIX thông qua để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Ngay sau Kỳ họp, giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh, đồng thời giám sát chặt chẽ các cơ quan chức năng, bảo đảm nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện nghiêm túc.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền sâu, rộng, tạo sức lan tỏa về nội dung của kỳ họp; tiếp tục cổ vũ, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí, khát vọng vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thiết thực góp sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và các địa phương tập trung giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vào kế hoạch, chương trình công tác nhằm hoàn thành thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h