Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh

27/07/2023

HĐND - Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 8/7/2023 thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XIX thông qua 27 nghị quyết quan trọng

10/07/2023

HĐND - Tại Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã thông qua 27 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023; phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án nhóm A, nhóm B; điều chỉnh kế hoạch đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025...

Phát biểu bế mạc của đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

08/07/2023

HĐND - Sau thời gian 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đã phát biểu bế mạc Kỳ họp. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu:

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX của đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

07/07/2023

HĐND - Sáng nay (7/7), Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu khai mạc Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu.

Sáng nay (7/7), khai mạc Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giữa năm) - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

07/07/2023

HĐND - Sáng nay (7/7), HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giữa năm).

HĐND tỉnh Yên Bái chú trọng chất lượng công tác thẩm tra

12/05/2023

Thời gian qua, HĐND các cấp trong tỉnh luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; trong đó, quan tâm việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án… để nâng cao hoạt động của HĐND nói chung và từng kỳ họp HĐND nói riêng.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h