Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Sáng nay (16/7), khai mạc Kỳ họp thứ 2 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

30/08/2021 08:17:13 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng nay (16/7), Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp giữa năm 2021) - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ khai mạc.

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung xem xét, đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của nhân dân; báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng thời xem xét, thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp gồm: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất thuộc Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về điều kiện diện tích bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025…

Phiên khai mạc và bế mạc Kỳ họp thứ 2 - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái. Những nội dung của Kỳ họp sẽ được Cổng Thông tin điện tử cập nhật.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h