Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Khai mạc kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

30/08/2021 08:20:05 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 16/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 2, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; xem xét các báo cáo theo luật định; thông qua các dự thảo nghị quyết và quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

oàn cảnh kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dự Kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV; các đại biểu HĐND tỉnh.

Đại biểu dự Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự quan tâm, lãnh đạo của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời nỗ lực, quyết tâm cao triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã đề ra.

Đồng chí Tạ văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Trong 6 tháng cuối năm, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Hội đồng nhân dân tỉnh cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh để bàn, thống nhất, đề ra những quyết sách đúng đắn, tạo bước đột phá, khơi thông điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào các vấn đề sau: Xem xét các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh. Xem xét, thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 theo Nghị quyết số 57 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Nghe báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Xem xét, thảo luận và thông qua 15 Nghị quyết chuyên đề, gồm: 13 dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình; 2 dự thảo Nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng theo nội dung, chương trình kỳ họp, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các ban, sở, ngành theo chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đã khẩn trương chỉ đạo và tổ chức triển khai các công việc ngay sau khi được bầu tại kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Kỳ họp

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc, kỹ lưỡng vào các nội dung trình Kỳ họp để thống nhất quyết nghị thông qua, tạo cơ sở pháp lý để HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các quan chức năng và các địa phương triển khai thực hiện.

Về đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các vị đại biểu HĐND thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời, tham gia ý kiến vào các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã được HĐND quyết nghị thông qua.

Về các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành một số chính sách thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, áp dụng cho giai đoạn 2021-2025: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đây đều là các chính sách có tác động sâu rộng tới người dân, nhất là Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tuy nhiên, do mức độ ảnh hưởng sâu rộng của chính sách tới người dân, nhất là ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội; vì vậy đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa biểu HĐND tỉnh cần thảo luận kỹ lưỡng, thấu đáo trước khi quyết nghị thông qua, để bảo đảm nghị quyết sau khi ban hành có tính khả thi cao, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân trong tỉnh.

Về các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan tới kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh:

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Các nghị quyết này có ảnh hưởng quyết định tới việc đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, cũng như thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững trên địa bàn tỉnh; vì vậy các đại biểu HĐND tỉnh cần nghiên cứu kỹ lưỡng tờ trình, hồ sơ, tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan để thống nhất thông qua, làm cơ sở cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, góp phần sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh báo cáo, giải trình, cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin cần thiết để các đại biểu HĐND tỉnh có cơ sở thảo luận, thông qua.

Ngay sau Kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh tại Kỳ họp; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, kịch bản thu ngân sách, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Đề nghị HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các đề án, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đề nghị cử tri và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra từ ngày 16/7 - 17/7/2021.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh tiếp tục cập nhật các nội dung của Kỳ họp.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h