Sign In

Văn phòng HĐND >> Chính trị

Nhiều kết quả tích cực từ chương trình hỗ trợ, giúp đỡ xã Cát Thịnh của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh

31/10/2023 07:50:55 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Trong năm 2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Yên Bái tiếp tục có nhiều hoạt động hỗ trợ và giúp đỡ xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hỗ trợ 25 triệu đồng kinh phí xây dựng, nâng cấp công trình cầu dân sinh tại thôn Ba Khe xã Cát Thịnh

Triển khai Quyết định số 156-QĐ/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy về thành lập Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh và thực hiện Quy chế làm việc kèm theo và Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 28/02/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023, trong đó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 15 hộ thoát nghèo tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn.

Để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, Văn phòng đã xây dựng Kế hoạch số 05/KH-VP ngày 24/3/2023 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về theo dõi, giúp đỡ xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, phân công nhiệm vụ chi tiết, thành phần, thời gian cụ thể để thực hiện nhiệm vụ được giao phụ trách, theo dõi, giúp đỡ xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn năm 2023.

Trong 9 tháng đầu năm, Văn phòng đã thành lập 06 Đoàn công tác dự sinh hoạt Đảng ủy xã Cát Thịnh, dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 nhằm trao đổi, nắm bắt thông tin về tình hình phát triển kinh tế -  xã hội; quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện trên địa bàn xã Cát Thịnh. Thăm hỏi và tặng quà Tết Quý Mão cho một số hộ gia đình người có công, thân nhân người có công có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo trên địa bàn xã; dự Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 tại Trường PTDTBT Tiểu học Cát Thịnh, dự các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề tại các chi bộ thuộc đảng bộ xã.

Qua nắm bắt tình hình, kết hợp với đi khảo sát thực tế cho thấy, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 28/02/2023 của Tỉnh uỷ về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023. Trong đó, tập trung chỉ đạo huy động mọi nguồn lực tham gia thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023, phấn đấu trong năm toàn xã có 103 hộ gia đình thoát nghèo (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được giao giúp đỡ 15/103 hộ gia đình thoát nghèo trong năm 2023).

Thực hiện tốt việc xây dựng các tiêu chí nông thôn mới (đến nay xã đã đạt 10/19 tiêu chí); duy trì 03 thôn đạt nông thôn mới (Thôn Văn Hoà, thôn Khe Ba, thôn Hùng Thịnh) và phấn đấu 02 thôn đạt thôn nông thôn mới (thôn Văn Hưng, thôn Ba Khe). Đã triển khai xây dựng được 11,8km đường (trong đó: Đường bê tông theo Đề án GTNT là 11km, mở mới đường theo Chương trình 135 tại thôn Pín Pé được 0,8km. Thu ngân sách đạt 56,14% kế hoạch, thực hiện chi ngân sách bảo đảm đúng nguyên tắc sử dụng ngân sách theo quy định.

Tiếp tục thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát trình kinh tế - xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số trên địa bàn; rà soát hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở đề nghị hỗ trợ, qua rà soát có 07 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, đã triển khai làm nhà ở cho 7 hộ nghèo khó khăn về nhà ở; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường; quan tâm xây dựng các tiêu chí phấn đấu xã đạt nông thôn mới; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số - kế hoạch hóa gia đình, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 được được quan tâm; đã chấm dứt tình trạng hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo ổn định, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hoạt động vi phạm trên địa bàn xã.

Tổng số kinh phí hỗ trợ giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội cho xã là 200 triệu đồng, gồm: Tặng quà cho cán bộ hưu trí, người có uy tín, các gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn xã trị giá 13 triệu đồng; Giúp đỡ hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão trị giá 20 triệu đồng; Hỗ trợ 25 triệu đồng kinh phí xây dựng, nâng cấp công trình cầu dân sinh tại thôn Ba Khe xã Cát Thịnh; Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh - Xã hội kết nối với nhà tài trợ xây dựng 01 Nhà nhân ái cho hộ nghèo tại bản Táng Khờ - thôn Làng Lao trị giá 50 triệu đồng; xây dựng cầu dân sinh tại thôn Văn Hoà trị giá 95 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh tiếp tục duy trì thông tin liên lạc, nắm bắt tình hình trên địa bàn xã Cát Thịnh; tổ chức đoàn công tác của Văn phòng nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương để kịp thời, phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn xã. Tăng cường phối hợp với Đảng ủy, chính quyền xã lựa chọn những nhiệm vụ, phần việc để tham gia giúp đỡ trọng tâm là bám sát vào Chương trình hành động số 135-CTr/TU, ngày 18/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 28/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023, phấn đấu giúp 103 hộ thoát nghèo, trong đó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ phối hợp, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh huy động các nguồn lực hỗ trỡ, giúp đỡ 20 hộ thoát nghèo (vượt nhiệm vụ được giao 05 hộ nghèo) trong năm 2023. Tiếp tục tổ chức các đợt dự sinh hoạt cùng chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở theo đúng quy định tại Quy chế làm việc các Đoàn công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh.

 

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h