Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Một số nội dung, dự thảo Nghị quyết được xem xét tại Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XIX

29/03/2022 08:35:14 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày (ngày 30/3/2022) tại Hội trường HĐND tỉnh, Kỳ họp sẽ xem xét Tờ trình và dự thảo Nghị quyết gồm:

Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX dự kiến diễn ra ngày 30/3/2022 tại Hội trường HĐND tỉnh

 

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h