Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX của đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

08/12/2021 08:02:40 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ban Biên tập trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

  

- Kính thưa đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh;

- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Thưa cán bộ, chiến sỹ, cử tri và nhân dân trong tỉnh!

          Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

          Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu khách mời cùng sự tin tưởng, ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã dành cho kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

          Tại Kỳ họp này, chúng ta được nghe bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh định hướng các nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy, chính quyền các cấp và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trong quá trình thảo luận, tham gia góp ý kiến vào các tờ trình, báo cáo, đề án trình Kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu khách mời đã tiếp tục phân tích, làm rõ, cụ thể hóa bằng nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết của Kỳ họp. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp thu, bổ sung các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp vào kế hoạch, chương trình công tác năm 2022 và những năm tiếp theo.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân!

Sau khi xem xét Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, các báo cáo quan trọng của Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thảo luận, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và thống nhất:

Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước (như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026). Cùng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của nhiệm kỳ trước, sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục được kế thừa và phát huy mạnh mẽ tạo lên niềm tin, khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm chính trị cao, là cơ sở, tiền đề quan trọng, vững chắc để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 cũng như cả nhiệm kỳ.

Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tác động tiêu cực, sâu rộng của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Song với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự đoàn kết, thống nhất, chúng ta đã chủ động, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để triển khai, thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nổi bật là:  

Tổng thu ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn được duy trì, xếp thứ 2/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; sản xuất nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ khi nền kinh tế gặp khó khăn, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản xếp thứ 4/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc; hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư và có nhiều cải thiện; nhiều công trình, dự án trọng điểm hoàn thành vượt kế hoạch đề ra; các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh được tập trung thực hiện và cơ bản đáp ứng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch.

Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; vấn đề lao động, việc làm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là chăm lo cho người có công, người nghèo được quan tâm thực hiện tốt; đời sống vật chất, tinh thần, chỉ số hạnh phúc của nhân dân được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các hoạt động đối ngoại diễn ra thiết thực, hiệu quả.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân!

Dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 còn nhiều khó khăn, thách thức; nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội tiếp tục chịu tác động nặng nề của dịch bệnh, nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh; đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có giải pháp hữu hiệu khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; không để dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh. Chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược tổng thể quốc gia về phòng, chống dịch; trong đó, tập trung xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể, sát với tình hình, tuyệt đối không để lúng túng, bị động, bất ngờ với những tình huống có thể xảy ra; quan tâm huy động, phân bổ và sử dụng hợp lý nguồn lực cho phòng, chống dịch bảo đảm công khai, minh bạch. Đẩy mạnh việc xã hội hóa, kết hợp công - tư trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực của hệ thống y tế; củng cố, hoàn thiện và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng theo phương châm “y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng” để bảo đảm đủ năng lực dự báo, giám sát, phát hiện bệnh sớm, khống chế kịp thời dịch Covid-19 và các bệnh dịch khác.

Hai là, tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đã ban hành; đồng thời rà soát, đánh giá, phát hiện những tồn tại, bất cập để điều chỉnh, nghiên cứu một số vấn đề mới từ thực tiễn để bổ sung, hoàn chỉnh bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, khả thi, kịp thời và hiệu quả, tạo những bước đột phá, khơi thông điểm nghẽn để cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội.

Ba là, khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng các cơ chế đột phá, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, hiệu quả, nhất là tạo động lực tăng trưởng mới phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.

Tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, chuyển nhanh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; tập trung phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh, tích cực đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sớm phục hồi, phát triển sản xuất. Triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, chính sách hỗ trợ và thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nhất là các loại hình dịch vụ có lợi thế của tỉnh.    

Quan tâm phát triển đồng bộ và hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và môi trường; giữa các vùng, các khu vực, các địa phương trong tỉnh, bảo đảm lợi ích thiết thực và công bằng cho mọi người dân. Tập trung xây dựng, hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng kế hoạch, trên cơ sở đó triển khai thực hiện quy hoạch bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, gắn với nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị. Đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử để phục vụ xã hội số, công dân số, doanh nghiệp số, kinh tế số.     

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm là, quan tâm đầu tư, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các chính sách đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân, gắn với xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập".

Sáu là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt các giải pháp, cam kết đã nêu trước Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri, làm cơ sở để Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa cử tri và nhân dân!

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 20 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, y tế làm cơ sở để các cấp, các ngành của tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện.

Đặc biệt, trong Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua “Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2026” nhằm xây dựng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp vững mạnh toàn diện, không ngừng đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động, phát huy trí tuệ, năng lực của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.     

Để các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống, ngay sau Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết vừa được thông qua gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá để phát huy những mặt tích cực và kịp thời khắc phục những mặt còn bất cập, hạn chế. Giao Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, đặc biệt là phân bổ dự toán thu chi ngân sách địa phương, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 xong trước ngày 15/12/2021.

Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo với cử tri trong tỉnh về kết quả của Kỳ họp, tham gia tích cực, chủ động hơn nữa trong các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung các Nghị quyết Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, ủng hộ, đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về nội dung của kỳ họp; cổ vũ, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Kính thưa Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!

Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị khách mời và các đại biểu đã đến dự, động viên Kỳ họp. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự đóng góp tích cực của các ban, sở, ngành, các cơ quan giúp việc đã chuẩn bị tốt các nội dung và phục vụ chu đáo cho kỳ họp.

Cảm ơn các cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh đã tích cực đưa tin, tuyên truyền, tạo điều kiện để nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.        

Hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các cựu chiến binh, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc nhất.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX. Chúc quý vị đại biểu, cán bộ, chiến sỹ, đồng bào và cử tri trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

  

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h