Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến diễn ra ngày 30/3

21/03/2022 09:35:27 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa có thông báo về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kiến Kỳ họp diễn ra trong ½ ngày, vào ngày 30/3/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Ảnh minh họa

Kỳ họp sẽ xem xét Tờ trình và dự thảo Nghị quyết gồm: Về một số chế độ chi bảo đảm phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái; Về sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ; Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025; Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác; Về việc đề nghị ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Quy định nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông; Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Kỳ họp cũng xem xét báo cáo về việc điều chỉnh quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh.

Để chuẩn bị chu đáo các nội dung kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp để các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát, thẩm tra; các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết chính thức trình kỳ họp.

Các Ban của HĐND tỉnh chủ động, nghiên cứu các tài liệu, văn bản có liên quan đến các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan tổ chức khảo sát, thẩm tra đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu thực hiện các nội dung liên quan đến kỳ họp; đảm bảo công tác phục vụ đầy đủ và chu đáo; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan để tham mưu chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h