Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội tại huyện Văn Yên

27/12/2023 01:45:12 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Sáng ngày 26/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái giám sát tại huyện Văn Yên về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội ngày 11/1/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn giám sát tại Công ty cổ phần JUNMA Yên Bái, Thôn Nghĩa Lạc, Xã Xuân Ái, huyện Văn Yên

 Qua giám sát cho thấy, UBND huyện đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ, ban hành các văn bản đầy đủ theo thẩm quyền, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện; tập trung thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chính sách hỗ trợ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhất là các chính sách về miễn, giảm thuế giá trị gia tăng; triển khai hóa đơn điện tử; triển khai các gói tín dụng cho vay hỗ trợ ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng, qua đó, kịp thời đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất, học tập,… góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; thúc đẩy nhanh quá trình khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá hiệu quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15; những khó khăn trong thực thi chính sách tài khóa, đầu tư phát triển và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách; kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện… 

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h