Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình về một số nội dung cử tri quan tâm

22/12/2023 08:23:47 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Ngày 12/12/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về một số nội dung cử tri quan tâm. Ban Biên tập tổng hợp nội dung Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình về lĩnh vực quản lý của ngành mà cử tri quan tâm:

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đinh Đăng Luận giải trình các ý kiến kiến nghị của đại biểu

Nội dung cử tri quan tâm: Theo cử tri và Nhân dân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải: Đề án phát triển giao thông nông thôn đang được huyện Mù Cang Chải triển khai thực hiện có hiệu quả, được cử tri, Nhân dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện hiến đất, công sức, tiền của để thực hiện các công trình giao thông.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số công trình, dự án có vướng vào diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng sản xuất dẫn đến nhiều công trình, dự án bị chậm tiến độ, phải tạm dừng hoặc không thể triển khai thực hiện.

Đề nghị cho biết các giải pháp để giải quyết vấn đề nêu trên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải trình:

Về vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Qua rà soát các công trình, dự án thuộc Đề án phát triển giao thông nông thôn đang được huyện Mù Cang Chải tổ chức triển khai thực hiện, có một số dự án liên quan đến chuyển mục đích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, tuy nhiên việc chuyển mục đích rừng tự nhiên sang mục đích khác phải được Thủ tướng Chính phủ có văn bản đồng ý về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (theo quy định tại Điều 20, Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc hội và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ). Vì vậy, để thực hiện việc chuyển mục đích rừng tự nhiên sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án theo đúng quy định, đề nghị huyện Mù Cang Chải chủ động chỉ đạo các chủ đầu tư tiến hành rà soát, thống kê chính xác diện tích rừng tự nhiên của các công trình, dự án cần chuyển đổi trên địa bàn và thực hiện trình tự các bước chuyển mục đích rừng tự nhiên sang mục đích khác theo quy định, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát không để tình trạng lợi dụng tác động vào rừng tự nhiên khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h