Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã thuộc huyện Văn Yên năm 2023

01/08/2023 08:52:12 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Từ ngày 31/7 đến 2/8/2023, Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn huyện Văn Yên. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh Khai mạc lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn 150 đồng chí là Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND của 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên.

Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, phát huy những kết quả và thành công của năm 2022, trên cơ sở khảo sát thực tế và đề xuất của đa số đại biểu HĐND cấp xã, lớp tập huấn năm 2023 được tổ chức trong 3 ngày, với 6 chuyên đề gồm: (1) Kỹ năng lựa chọn nội dung và tổ chức giám sát của HĐND cấp xã; (2) Kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp xã; (3) Kỹ năng thẩm tra, giám sát các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND cấp xã; (4) Kỹ năng thẩm tra, giám sát các vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội của HĐND cấp xã; (5) Kỹ năng thẩm tra, giám sát các vấn đề thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách của HĐND cấp xã và (6) Chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND.

Đây là những chuyên đề mang tính chuyên môn sâu, kiến thức mới liên quan trực tiếp đến hoạt động của Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân. Qua đó giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn, nắm chắc hơn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân trong các nội dung trên; có thêm kiến thức, kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn hoạt động của các địa phương, từ đó áp dụng vào thực tế hoạt động của cá nhân mỗi đại biểu cũng như hoạt động chung của Hội đồng nhân dân. Đồng thời, lớp bồi dưỡng cũng là dịp để đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã huyện Văn Yên học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Qua đó, giúp đại biểu nắm bắt các vấn đề thật chắc, thật kỹ để áp dụng ngay những kiến thức đã được trao đổi, truyền đạt tại hội nghị này vào thực tiễn hoạt động của mình, nhằm nâng cao vai trò, vị thế và chất lượng hoạt động của HĐND các cấp nói chung, đại biểu HĐND nói riêng trong thời gian tới.

Để những kiến thức đã được tập huấn đi vào thực tiễn trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu sâu tài liệu và những kiến thức đã được truyền đạt để vận dụng trong hoạt động thực tiễn của đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời, mỗi đại biểu không ngừng nỗ lực phấn đấu, tự học tập, bồi dưỡng thêm kiến thức, trao dồi các kỹ năng hoạt động cho bản thân từ trong thực tiễn công tác để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của người đại biểu dân cử. Trên cơ sở các kiến thức đã được nghiên cứu, tiếp thu cần thường xuyên cập nhập những nội dung, kiến thức mới để phổ biến, truyền đạt cho các đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp, nhằm nâng cao chất lượng đại biểu và chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tại địa phương. Qua hoạt động thực tế, các đại biểu thường xuyên đề xuất các nội dung cần được tập huấn, bồi dưỡng, làm cơ sở để Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức các hội nghị trong thời gian tới.

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h