Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Giám đốc Sở Y tế trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XIX

12/07/2022 08:03:23 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XIX, đại biểu HĐND tỉnh đã có ý kiến chất vấn Giám đốc Sở Y tế về thực trạng tình hình cung ứng thuốc và vật tư y tế trên địa bàn tỉnh hiện nay; thực trạng và các giải pháp để tăng tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Covid-19 theo kế hoạch; những giải pháp của ngành trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới. Ban Biên tập đăng tải nội dung trả lời chất vấn của Sở Y tế tại Kỳ họp.

Bà Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp

* Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn:

Qua ý kiến cử tri cho thấy: Hiện nay, nhiều tỉnh trên toàn quốc xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh nhất là thiếu thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Đề nghị Giám đốc Sở Y tế cho biết thực trạng tình hình cung ứng thuốc và vật tư y tế trên địa bàn tỉnh hiện nay như thế nào? Trách nhiệm của ngành và giải pháp tham mưu cho tỉnh để đảm bảo thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của tỉnh trong thời gian tới.

* Bà Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế:

Hiện nay nhiều tỉnh trên toàn quốc, cả bệnh viện tuyến trung ương và địa phương xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư phục vụ cho công tác khám chữa bệnh nhất là thiếu nhiều loại thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên như: Do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng dẫn đến thiếu nhiều thuốc sản xuất nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam, thiếu nguyên liệu làm thuốc dẫn đến thiếu thuốc sản xuất trong nước hoặc giá nguyên liệu tăng cao (90% nguyên liệu và bao bì sản xuất thuốc phụ thuộc vào nhập khẩu), đấu thầu chậm so với tiến độ yêu cầu...

1. Tại tỉnh Yên Bái, việc đảm bảo cung ứng thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện theo quy định chung, có 3 phân cấp:

Phân cấp thứ nhất: Các thuốc thuộc danh mục do Trung tâm mua sắm thuốc quốc gia tổ chức thực hiện. Hiện nay chưa hoàn thành, cho nên thiếu một số thuốc trong 1 thời gian ngắn. Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh trong tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Trung tâm mua sắm thuốc quốc gia (văn bản 204/TTMS-NVD ngày 28/4/2022); Hiện tại các đơn vị đã triển khai mua sắm đáp ứng nhu cầu điều trị.

Phân cấp thứ hai: Các thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương:

- Công tác đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương cho năm 2022, 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái được UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo giao Sở Y tế đấu thầu tập trung đối với các thuốc Generic và các thuốc Cổ truyền, thuốc từ dược liệu (02 gói thầu); Bệnh viện YHCT tỉnh đấu thầu tập trung đối với các vị thuốc cổ truyền (01 gói thầu). Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trên cơ sở danh mục thuốc đấu thầu của các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc xây dựng đề nghị đấu thầu tập trung, Sở Y tế đã tổng hợp và phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) trình UBND tỉnh phê duyệt để làm căn cứ tổ chức đấu thầu. Ngày 20/01/2022 UBND tỉnh phê duyệt KHLCNT. Ngay sau KHLCNT được UBND tỉnh phê duyệt Sở Y tế đã khẩn trương triển khai các bước tiếp theo của công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Đến ngày 06/6/2022, Sở Y tế đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, có 99 nhà thầu được phê duyệt trúng thầu của cả 2 gói với tổng số mặt hàng thuốc trúng thầu là 698/931 mặt hàng mời thầu (chiếm 75%). Với số lượng mặt hàng trúng thầu như vậy, đã cơ bản đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu thuốc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. Hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh đã ký xong hợp đồng cung ứng thuốc để phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Phân cấp thứ ba: Các thuốc không nằm trong danh mục đấu thầu thuộc phân thứ nhất và thứ hai, thì do các cơ sở khám chữa bệnh tự tổ chức đấu thầu:

Sở Y tế hướng dẫn chi tiết để các đơn vị tổ chức thực hiện mua sắm đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, về cơ bản đến nay các đơn vị triển khai đấu thầu theo nhu cầu sử dụng tại đơn vị.

2. Về tình hình cung ứng vật tư y tế

Ngoại trừ một số ít vật tư y tế, hóa chất không lựa chọn được nhà thầu do các mặt hàng này chưa kê khai giá theo qui định hiện hành. Còn lại hầu hết các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư y tế, hóa chất, phục vụ khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

* Như vậy, đến nay công tác cung ứng thuốc, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái cơ bản đáp ứng được nhu cầu điều trị, chưa có cơ sở khám chữa bệnh nào để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ảnh hưởng tới khám chữa bệnh của nhân dân.

3. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu thầu và cung ứng thuốc năm 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, trong thời gian tới Sở Y tế tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh làm tốt mua sắm để đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, cụ thể như sau:

- Một số mặt hàng thuốc do Sở Y tế đấu thầu tập trung không lựa chọn được nhà thầu do không có nhà thầu dự thầu hoặc có nhà thầu dự thầu nhưng không đáp ứng yêu cầu về hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ tài chính. Trong thời gian tới Sở Y tế tiếp tục thực hiện các bước trình Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu để đáp ứng nhu cầu thuốc cho công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.

- Gói thầu mua vị thuốc cổ truyền do Bệnh viện YHCT được giao đấu thầu tập trung không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu do những vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế. Sở Y tế đã có văn bản báo cáo Bộ Y tế và đề nghị tháo gỡ khó khăn đồng thời báo cáo UBND tỉnh.

- Tăng cường chỉ đạo công tác Dược lâm sàng và thông tin thuốc tại các đơn vị khám chữa bệnh để đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng linh hoạt, hợp lý danh mục thuốc trúng thầu; điều tiết kịp thời thuốc trúng thầu giữa các đơn vị theo đúng quy định của pháp luật để đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

* Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái chúng ta tỷ lệ người từ đủ 18 tuổi trở lên có mặt tại địa phương được tiêm phòng Vắc xin đủ liều cơ bản rất cao (chiếm 99%); trẻ từ 12-17 tuổi chiếm trên 99%; trẻ đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin chiếm 97,8%; tuy nhiên, người tiêm mũi nhắc lần 2 mới đạt 21%; trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt 60,6%, trẻ tiêm đủ 2 mũi mới đạt 25,3 %, đề nghị Giám đốc Sở Y tế cho biết nguyên nhân đạt tỷ lệ thấp như vậy?

* Bà Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế:

Ngành Y tế tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian qua đã nỗ lực triển khai chiến dịch tiêm chủng Vắc xin, Yên Bái là một trong những tỉnh có tỷ lệ bao phủ vắc xin Covid-19 sớm, góp phần đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Cho đến nay, kết quả tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn cho các đối tượng hầu hết đều đạt tỷ lệ cao hơn hoặc tương đương so với tỷ lệ chung toàn quốc. Cụ thể như sau:

- Trên 99% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, trong đó 87,6% người tiêm nhắc mũi 3, cao hơn so với tỷ lệ chung toàn quốc (67,3%), Tỷ lệ tiêm nhắc mũi 4 (đạt 21% tổng số đối tượng được tiêm).

- 97,8% trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ hai mũi, tương đương tỷ lệ chung toàn quốc.

- 60,6% trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi đã được tiêm mũi 1 (tỷ lệ chung toàn quốc là 52,9%), 25,3% trẻ đã tiêm đủ 2 mũi (tỷ lệ chung toàn quốc là 20,9%) cao hơn so với tỷ lệ chung toàn quốc

- Riêng tỷ lệ tiêm liều nhắc mũi 3 của trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 2,1% thấp hơn so với toàn quốc (10.6%).

Lý do là: Bắt đầu giữa tháng 6 (ngày 17/6/2022) Bộ Y tế có hướng dẫn về việc tiêm vắc xin Covid-19 nhắc mũi 3 cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Thời gian từ 17/6 đến 30/6 tỉnh Yên Bái đang triển khai tiêm 38.980 liều vắc xin cho các đối tượng khác. Mặt khác thời gian này trẻ em đang nghỉ hè, một số thì đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp trung học phổ thông. Vì vậy, đến ngày 30/6/2022, ngành Y tế dự trù và Bộ Y tế có Quyết định phân bổ cho tỉnh Yên Bái 22.230 liều vắc xin để triển khai tiêm mũi 3 cho nhóm trẻ trên. Hiện tại tỉnh đang dự kiến tiếp nhận và triển khai trong tháng 7/2022 theo đúng kế hoạch.

* Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn:

Đề nghị Giám đốc Sở cho biết thêm hiện nay Yên Bái tỷ lệ tiêm Vắc xin đứng thứ bao nhiêu trên toàn quốc; giải pháp để tiêm Vắc xin phòng Covid-19 bao phủ theo kế hoạch của tỉnh đề ra.

* Bà Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế:

Hiện tại, theo báo cáo ngày 04/7/2022 của BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19 của tỉnh Yên Bái được xếp cụ thể như sau: (1) Đối với tỷ lệ tiêm nhắc mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đứng thứ 8/63 tỉnh/thành; (2) Đối với tỷ lệ tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đứng thứ 28/63 tỉnh, thành. (3) Đối với tỷ lệ tiêm liều cơ bản cho trẻ từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi của tỉnh Yên Bái 97,8% tương đương tỷ lệ chung toàn quốc.

Để tăng độ bao phủ vắc xin Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngành Y tế tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp cụ thể: (1) Đảm bảo có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương, sự chủ động tham gia của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân; (2) Cung ứng đủ vắc xin Covid-19 theo đúng lộ trình kế hoạch; (3) Cung cấp dịch vụ tiêm chủng thuận lợi, gần dân, đảm bảo an toàn tiêm chủng; (4) Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và không bỏ sót đối tượng trên tinh thần “Tiêm vắc xin Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”.

* Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn:

Trên địa bàn tỉnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được khống chế, số ca nhiễm giảm; tuy nhiên, biến thể phụ mới xâm nhập vào nước ta vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch. Đề nghị Giám đốc sở Y tế cho biết giải pháp của ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới?

* Bà Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế:

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tương đối ổn định. Số ca mắc ghi nhận trung bình khoảng 30 - 40 ca mắc mới/ngày, rải rác tại các địa phương. Số ca mắc trong tháng 6 giảm 54,43% so với tháng 5. Hầu hết các ca mắc đều là bệnh nhân nhẹ, cách ly, điều trị tại nhà. Từ 25/5/2022 đến nay, toàn bộ tỉnh Yên Bái đã được đánh giá là địa phương thuộc cấp độ 1 “vùng xanh” trên bản đồ Covid-19 toàn quốc.

Tuy nhiên biến thể phụ mới xâm nhập vào nước ta vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch. Ngành Y tế sẽ tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện các giải pháp như sau:

Một là: Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, để tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19, đặc biệt lưu ý tỷ lệ tiêm nhắc mũi 3, mũi 4, không bỏ sót đối tượng có nguy cơ, người già, người có bệnh nền.

Hai là: Tiếp tục chủ động, linh hoạt, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhằm kiểm soát chặt sự lây lan của dịch. Đặc biệt là chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện (cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư, nhân lực....) để ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, đảm bảo xử lý nhanh, hiệu quả, kịp thời kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Ba là: Nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở, sẵn sàng thiết lập cơ sở thu dung, điều trị, triển khai bệnh viện dã chiến, trung tâm hồi sức tích cực khi cần thiết.

Bốn là: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tự giác của người dân trong việc tự giám sát, phát hiện và chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h