Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Thông qua 3 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

20/09/2021 03:20:25 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tiếp tục chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận cho ý kiến vào nội dung các tờ trình, thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào nội dung các tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; về việc ban hành Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 19 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết của kỳ họp gồm: Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghi quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất.        

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị thông qua, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong thực tế triển khai thực hiện để đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết thỏa đáng, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng khẳng định: Trong 9 tháng vừa qua, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã chủ động, linh hoạt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của tỉnh với phương châm “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả”, đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật; nhất là đã nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội”.

Trong những tháng cuối năm, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề, tác động tiêu cực của dịch bệnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt giữ cho Yên Bái là “vùng xanh” trên bản đồ dịch bệnh Covid-19, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tế để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân; tập trung cao độ, nỗ lực tối đa cho giai đoạn “nước rút”, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo Chương trình hành động số 18, Kế hoạch số 19 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 57 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhất là rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

Tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị sẵn sàng để kịp thời ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, đặc biệt là lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân; kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các ban, sở, ngành chuyên môn và các địa phương khẩn trương rà soát các nội dung đăng ký trình kỳ họp; chủ động xây dựng, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết; gửi hồ sơ, tài liệu đúng thời gian quy định để các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra theo quy định. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đôn đốc, tổ chức kiểm tra, khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung trước khi trình kỳ họp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h