Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Chính trị

HĐND xã Hát Lừu xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri

10/10/2023 12:06:25 Xem cỡ chữ Google
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu HĐND xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, giải đáp kịp thời những thắc mắc, ý kiến kiến nghị và lắng nghe đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri.

Lãnh đạo xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu trao đổi thông tin về hoạt động của HĐND xã với các đại biểu tại buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh tại địa phương

Ông Lò Văn Ngai - Phó Chủ tịch HĐND xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu cho biết: HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 19 đại biểu ( trong đó có 12 đại biểu là cán bộ công chức xã, 7 đại biểu ở nông thôn), giảm 2 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ do chuyển công tác. 

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã thực hiện và hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra đảm bảo theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền do pháp luật quy định; tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND, thực hiện nghiêm túc chế độ họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND. 

 

Đến nay, HĐND xã tổ chức thành công 6 kỳ họp thường lệ, ban hành 41 nghị quyết. Các kỳ họp được tổ chức theo hướng dân chủ, đổi mới, chú trọng nâng cao chất lượng các phiên thảo luận, tập trung vào các vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 

Phiên chất vấn tại kỳ họp đã được các đại biểu phát huy tinh thần, trách nhiệm cao, câu hỏi chất vấn tập trung vào những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm như quản lý đất đai trên địa bàn xã và chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2023. 

 

Việc xây dựng các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp được quan tâm sâu sát ngay từ khi đơn vị được giao tham mưu soạn thảo. HĐND đã chỉ đạo và phân công các ban tiếp cận, tham gia ý kiến thẩm tra trực tiếp và cùng thống nhất trước khi trình kỳ họp, đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

 

Trong quá trình thẩm tra luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban của HĐND xã với công chức chuyên môn của UBND nên công tác thẩm tra đã được thực hiện nghiêm túc, các báo cáo thẩm tra đạt chất lượng, hiệu quả cao, giúp UBND xã tiếp thu, điều chỉnh kịp thời; các đại biểu HĐND có cơ sở để biểu quyết quyết định các nội dung quan trọng tại địa phương theo thẩm quyền. 

 

Bên cạnh đó, các hoạt động giám sát, khảo sát được duy trì hiệu quả; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân với được thực hiện nghiêm túc, dân chủ.

 

Công tác thẩm định các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc. Chất lượng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của HĐND, thường trực HĐND và các ban HĐND được nâng lên. Đến nay, HĐND xã đã ban hành 5 nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND và các ban HĐND.

 

Bên cạnh giám sát trực tiếp, Thường trực HĐND và các ban còn giám sát thông qua báo cáo, qua các hội nghị của UBND xã, thôn. Trong quá trình giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND với UBND và Ủy ban MTTQ xã. 

 

Chị Lò Thị Nhân – đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021  2026 cho biết: "Là đại biểu ở nông thôn, chúng tôi phải chủ động, tích cực nắm bắt thông tin, nắm tình hình thực tế của địa phương để tham gia thực hiện tốt công tác giám sát, thẩm tra, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng tại các kỳ họp.  Theo tôi, đại biểu HĐND phải thật sự gần dân để hiểu dân hơn, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để góp phần cùng HĐND quyết định đúng đắn những vấn đề quan trọng của địa phương. Chúng tôi cũng chuẩn bị trước các ý kiến phát biểu thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, tham gia hoạt động giám sát, khảo sát, nghiên cứu chính sách, pháp luật, nghị quyết HĐND các cấp đang triển khai ở địa phương để vận động cử tri tổ chức thực hiện".

 

Chủ động, tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, các đại biểu HĐND, nhất là đại biểu chuyên trách thường xuyên học tập, rèn luyện để nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động; tham gia đầy đủ, trách nhiệm các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp về thẩm tra, giám sát, chất vấn, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật do Sở Nội vụ phối hợp với HĐND huyện tổ chức. 

 

Thường trực HĐND xã duy trì hoạt động trao đổi thông tin, báo cáo với Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện, HĐND các xã và tham gia đầy đủ các hội nghị giao ban của Thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. 

 

"Trong thời gian tới, các đại biểu HĐND xã cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ, trao đổi thông tin giữa cử tri và các đại biểu dân cử. HĐND xã sẽ tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND; đổi mới công tác tổ chức và điều hành kỳ họp, giảm thời gian đọc báo cáo, tờ trình, dành nhiều thời gian để đại biểu tham gia thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng giám sát và phối hợp chặt chẽ với UBND trong việc chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện các kiến nghị sau giám sát để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri”, Phó Chủ tịch HĐND xã Lò Văn Ngai cho biết. 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h