Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện

HĐND thị xã Nghĩa Lộ thực hiện tốt công tác hoạt động phối hợp

29/11/2023

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị xã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác. Quá trình thực hiện Quy chế đã được các bên triển khai thống nhất, đồng bộ và đạt kết quả tốt.

Mù Cang Chải nâng cao chất lượng hoạt động HĐND cấp xã

27/11/2023

Thực hiện Nghị quyết số 76 của HĐND tỉnh Yên Bái về Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái”, nhiệm kỳ 2021-2026, cấp ủy các cấp ở Mù Cang Chải đã tập trung lãnh đạo HĐND các xã, thị trấn thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Văn Yên khóa XVIII

13/11/2023

Chiều ngày 03/11/2023, HĐND huyện Văn Yên đã tổ chức kỳ họp thứ 12 khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nhằm xem xét thông qua nội dung thuộc thẩm quyền.

HĐND thành phố Yên Bái: Đảm bảo trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật trong hoạt động giám sát

23/10/2023

HĐND - Thực hiện các quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, HĐND các cấp thành phố Yên Bái đã có nhiều đổi mới nội dung, phương pháp giám sát.

HĐND huyện Văn Chấn: Nhiều cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức giám sát

20/10/2023

HĐND - Thực hiện các quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong hơn 7 năm qua, HĐND huyện Văn Chấn đã có những cải tiến, đổi mới nội dung cũng như hình thức giám sát.

Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giám sát của HĐND huyện Văn Yên

19/10/2023

HĐND - Hội đồng nhân dân các cấp huyện Văn Yên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp đảm bảo Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và HĐND, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đề án của HĐND tỉnh được triển khai một cách bài bản, đầy đủ, đúng quy định, có hiệu quả; có nhiều đổi mới về cách thức, phương pháp thực hiện; từ đó, chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND được nâng lên, thể hiện rõ nét chức năng giám sát của cơ quan dân cử ở địa phương.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h