Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Chính trị

HĐND huyện Lục Yên tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát

17/03/2022

Hoạt động giám sát đã cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo về nội dung, địa điểm, thời gian, đã lồng ghép với các nội dung giám sát thường xuyên, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện.

Một số kết quả hoạt động của HĐND huyện Trạm Tấu trong tháng 02/2022

04/03/2022

HĐND - Trong tháng 02/2022, Thường trực HĐND huyện Trạm Tấu tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, chương trình công tác của HĐND, Thường trực, hai Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện đề ra trong năm 2022 đảm bảo thời gian, chất lượng, đồng thời bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm và sự chỉ đạo của tỉnh, của Huyện ủy, triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

HĐND huyện Mù Cang Chải: Chú trọng, tỉ mỉ trong công tác thẩm tra, đảm bảo tính khả thi các vấn đề trình tại Kỳ họp HĐND

20/01/2022

HĐND - Thời gian qua, HĐND huyện Mù Cang Chải đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm tra giúp đại biểu HĐND thuận lợi trong việc thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân ở địa phương, góp phần đảm bảo cho Nghị quyết của HĐND khi ban hành phát huy được tính hiệu lực, hiệu quả và đi vào cuộc sống.

Trấn Yên: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân

19/01/2022

HĐND - Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân các cấp họp thường lệ mỗi năm hai kỳ. Ngoài kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân tổ chức các kỳ họp chuyên đề theo yêu cầu công việc. Việc nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

HĐND huyện Văn Yên đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp

19/01/2022

HĐND - Chất lượng của kỳ họp bắt đầu từ khâu chuẩn bị kỳ họp, trong kỳ họp và sau kỳ họp, trong đó, khâu chuẩn bị tổ chức, xác định nội dung, chương trình là khâu quan trọng quyết định tính chất thành công của kỳ họp.

HĐND huyện Trạm Tấu khóa XVIII tổ chức thành công Kỳ họp thứ 4

HĐND huyện Trạm Tấu khóa XVIII tổ chức thành công Kỳ họp thứ 4

21/12/2021

HĐND huyện Trạm Tấu khoá XVIII nhiệm kỳ 2021 -2026 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 4, để đánh giá kết quả hoạt động của HĐND huyện và các Ban HĐND huyện trong năm 2021 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022, kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết do HĐND ban hành trong năm 2021 và quyết nghị các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2022.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h