Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Nghị quyết Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XIX

30/10/2023 08:28:45 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Tại Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XIX, ngày 5/10/2023 đã ban hành 13 Nghị quyết.

Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XIX đã thông qua 13 Nghị quyết

 

 NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 13 - HĐND TỈNH KHÓA XIX

Diễn ra ngày 5/10/2023 (Ban hành 13 nghị quyết)

SỐ NQ

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

43/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021 - 2026

43/NQ-HĐND

44/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở và chỉnh trị suối Nậm Kim khu vực xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải.

44/NQ-HĐND

45/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hiệp thể dục thể thao tỉnh Yên Bái

45/NQ-HĐND

46/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương

46/NQ-HĐND

47/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023

47/NQ-HĐND

48NQ-HĐND

Nghị quyết về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và sửa đổi một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

48NQ-HĐND

49/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh khoản tiền viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài (đợt 1 năm 2023).

49/NQ-HĐND

50/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định nhiệm vụ chi và mức chi của các cấp ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái

50/NQ-HĐND

51/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

51/2023/NQ-HĐND

52/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn một số xã trên địa bàn các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên tỉnh Yên Bái.

52/NQ-HĐND

53/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cụ thể trồng rừng sản xuất; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng rừng bổ sung; trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 3 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

53/2023/NQ-HĐND

54/NQ-HĐND

Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và của HĐND tỉnh về các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Yên Bái

54/NQ-HĐND

55/NQ-HĐND

Nghị quyết Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

55/NQ-HĐND

 

 

 

 

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h