Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Sáng nay - 5/10, khai mạc Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

05/10/2023 07:31:12 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Sáng nay - 5/10, HĐND tỉnh Yên Bái tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội như: điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu liên hiệp thể dục thể thao tỉnh Yên Bái; phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở và chỉnh trị suối Nậm Kim khu vực xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách tỉnh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023; quy định cụ thể nhiệm vụ chi và mức chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái; quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái; quy định mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung; trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 3 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái…

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h