Sign In

Hoạt động khảo sát, giám sát >> Chính trị

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Yên Bái làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

16/11/2023 03:07:41 Xem cỡ chữ Google
Ngày 16/11/2023 Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Viễn, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách làm Trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đoàn giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trên cơ sở giám sát thực tế tại một số huyện và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, đồng thời qua nghiên cứu báo cáo Đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian qua. Tại Hội nghị giám sát, các thành viên trong Đoàn giám sát đã trao đổi và đề nghị đơn vị làm rõ một số nội dung về việc tham mưu, xây dựng, triển khai thực hiện các chính sách; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Viễn, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: Báo cáo giải trình làm rõ thêm một số nội dung theo ý kiến của Đoàn giám sát; tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h