Sign In

Hoạt động khảo sát, giám sát

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Yên Bái làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

16/11/2023

Ngày 16/11/2023 Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Viễn, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách làm Trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Yên Bái giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tại Liên minh Hợp tác xã

10/11/2023

Ngày 10/11/2023 Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Viễn, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách làm Trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tại Liên minh Hợp tác xã.

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các huyện Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái

08/11/2023

HĐND - Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14 (kỳ họp cuối năm 2023), trong 2 ngày (6 và 7/11) Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã giám sát trực tiếp việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIX và các ý kiến, kiến nghị cử tri tại các kỳ họp trước đang được giải quyết tại huyện Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện "Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025" tại tỉnh Yên Bái

07/11/2023

HĐND - Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tiến hành giám sát chuyên đề về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Kết quả giám sát chuyên đề "Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025"

06/11/2023

HĐND - Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tiến hành giám sát việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Các kết quả giám sát cho thấy nỗ lực tích cực của các cấp chính quyền và ngành liên quan trong việc triển khai chương trình, đồng thời đã đạt được những thành tựu đáng kể trong hai năm 2022 và 2023.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Yên Bái giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Yên Bình

24/10/2023

HĐND - Ngày 23/10/2023 Đoàn giám sát do đồng chí Ngô Việt Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái đoàn đã giám sát trực tiếp tại một số Hợp tác xã và làm việc với UBND huyện Yên Bình.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h