Sign In

Hoạt động khảo sát, giám sát

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải

20/06/2022

Từ ngày 14 đến ngày 17/6/2022, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện quy trình rà soát công nhận hộ nghèo, cận nghèo và xét duyệt hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Đoàn giám sát do đồng chí Hoàng Thị Lan Hương - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí là ủy viên Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

HĐND tỉnh giám sát về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách tại xã Tô Mậu

06/05/2022

HĐND - Sáng ngày 5/5, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII làm trưởng đoàn có buổi giám sát chuyên đề về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách tại xã Tô Mậu.

Nâng cao chất lượng công tác giám sát của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026

01/02/2022

HĐND - Những năm qua, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, HĐND các cấp đã được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp giám sát theo hướng thiết thực, chất lượng và hiệu quả. Nội dung giám sát được lựa chọn, mang tính bao quát, tập trung vào những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những vấn đề lớn, có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

HĐND tỉnh thực hiện giám sát tại Lục Yên

21/01/2022

HĐND - Ngày 21/1, Đoàn công tác của HĐND tỉnh Yên Bái do đồng chí Hoàng Viễn - Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Lục Yên về thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2021.

HĐND tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Trấn Yên

21/01/2022

HĐND - Ngày 20/1/2022, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016-2021 tại huyện Trấn Yên.

HĐND tỉnh Yên Bái: Chú trọng giám sát giải quyết, kiến nghị của cử tri

30/12/2021

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX. Nhiều ý kiến, kiến nghị được giải quyết đúng thời hạn, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h