Sign In

Hoạt động khảo sát, giám sát

HĐND tỉnh thực hiện giám sát tại Lục Yên

21/01/2022

HĐND - Ngày 21/1, Đoàn công tác của HĐND tỉnh Yên Bái do đồng chí Hoàng Viễn - Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại huyện Lục Yên về thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2021.

HĐND tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Trấn Yên

21/01/2022

HĐND - Ngày 20/1/2022, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016-2021 tại huyện Trấn Yên.

HĐND tỉnh Yên Bái: Chú trọng giám sát giải quyết, kiến nghị của cử tri

30/12/2021

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX. Nhiều ý kiến, kiến nghị được giải quyết đúng thời hạn, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Yên Bái: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh

06/12/2021

HĐND - Để hoạt động giám sát của cơ quan dân cử ở địa phương có hiệu quả hơn, HĐND tỉnh tiếp tục lựa chọn những vấn đề mang tính toàn diện, có tầm ảnh hưởng rộng đến đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ghi nhận từ cuộc giám sát

26/11/2021

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2021, thời gian qua, đoàn giám sát Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh đã có cuộc giám sát về kết quả thực hiện Đề án Phát triển giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 tại Sở Giao thông vận tải

10/11/2021

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2021, ngày 9/11, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Viễn - Trưởng ban làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát về kết quả thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2021 - 2025 tại Sở Giao thông vận tải.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h