Sign In

Hoạt động khảo sát, giám sát >> Chính trị

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Yên Bái giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tại Liên minh Hợp tác xã

10/11/2023 02:42:56 Xem cỡ chữ Google
Ngày 10/11/2023 Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Viễn, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách làm Trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tại Liên minh Hợp tác xã.

Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh giám sát tại Liên minh HTX tỉnh

Trên cơ sở giám sát thực tế tại một số huyện và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, đồng thời qua nghiên cứu báo cáo Đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh của Liên minh Hợp tác xã trong thời gian qua.

Tại Hội nghị giám sát, các thành viên trong Đoàn giám sát đã trao đổi và đề nghị đơn vị làm rõ một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022; công tác tư vấn hỗ trợ thành lập mới HTX; công tác tuyên tuyền; việc triển khai thực hiện các chính sách; công tác quản lỹ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Viễn, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trong phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh của Liên minh Hợp tác xã. Đồng thời, đề nghị Liên minh Hợp tác xã quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: Báo cáo giải trình làm rõ thêm một số nội dung theo ý kiến của Đoàn giám sát; Tiếp tục triển khai, tuyên truyền thường xuyên luật HTX sâu rộng đến các HTX và các thành viên; thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động thực tế của HTX, qua đó kịp thời củng cố, nâng cao chất lượng, phát huy và nhân rộng các mô hình liên kết kinh doanh có hiệu quả; kịp thời hướng dẫn và hỗ trợ các HTX tiếp cận với các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

 

 

Ban Biên tập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h