Sign In

Hoạt động khảo sát, giám sát >> Văn hóa - Xã hội

Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại thị xã Nghĩa Lộ

15/10/2021 02:43:13 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Thực hiện Chương trình giám sát năm 2021, ngày 12/10/2021, Đoàn giám sát Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề tại thị xã Nghĩa Lộ.

Đoàn giám sát làm việc với UBND thị xã Nghĩa Lộ

Đoàn do đồng chí Hoàng Thị Lan Hương - Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Nội dung giám sát về “Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thông qua một số Nghị quyết phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh”. Đoàn đã đi thực tế tại các Trường: Mầm non Phù Nham, TH Phù Nham, THCS Phù Nham, Mầm non Thanh Lương, TH&THCS Thanh Lương, Mầm Non Hạnh Sơn, TH Hạnh Sơn, THCS Hạnh Sơn, Mầm non Phúc Sơn, TH Phúc Sơn, THCS Phúc Sơn và làm việc với UBND thị xã Nghĩa Lộ.

Qua giám sát cho thấy, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu, chính sách của Nghị quyết, qua đó, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thị xã đã có những bước phát triển vững chắc về quy mô, chất lượng và hiệu quả về giáo dục. Mạng lưới trường lớp học được quy hoạch hợp lý, sau khi rà soát, sắp xếp, trên địa bàn thị xã có 33 trường (15 trường mầm non; 04 trường tiểu học; 04 trường THCS; 10 trường TH&THCS và có 20 điểm lẻ) với tổng số 491 nhóm, lớp với 16.091 học sinh; có 918 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tỷ lệ đạt chuẩn của giáo viên trực tiếp theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ là 76% (mầm non 94%; tiểu học 65,6%; THCS 68%). Số trường học đạt chuẩn quốc gia đến nay là 28/33 trường. Cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh …

Bên cạnh những kết quả đạt được, sự nghiệp giáo dục của thị xã còn gặp một số khó khăn như: Tỷ lệ giáo viên so với định mức toàn ngành mới đạt 82,9% (mầm non 82,2%, tiểu học 84,5%, THCS 81,7%) do đó ảnh hưởng đến việc bố trí sắp xếp giờ dạy cho học sinh học 2 buổi/ngày, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, công tác phát triển các cơ sở giáo dục mầm non tư thục còn gặp nhiều khó khăn…

Tại buổi làm việc với UBND thị xã, sau khi nghe lãnh đạo thị xã và các phòng chuyên môn, các trường báo cáo và làm rõ những nội dung mà Đoàn giám sát yêu cầu, đồng chí Hoàng Thị Lan Hương - Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND thị xã trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-HĐND và Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đồng thời, đồng chí đề nghị UBND thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các Nghị quyết; xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm để thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tăng cường phát triển các trường, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục; rà soát, đánh giá và xây dựng lộ trình trường học đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới; có phương án dạy và học trong phòng chống Covid-19 trong điều kiện mới.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h